Категория
Литература
Тип
курсовая работа
Страницы
53 стр.
Дата
31.05.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
116965.zip — 258.82 kb
  • dualzm-davnx-relgj-ta-demonchn-personazh-v-roman-ma-bulgakova-majster-margarita_116965_1.rtf — 1680.61 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Бегемот _ JV
Ду а лізм д
а вніх р
елігій т а дем
о нічні пе р
с о н
а жі в ро
м а ні М.
А .Булг а
к о в
а «М а
йсте р і М
ар г ар
ит а »
Зміст ро б о
ти
Вступ
3
I.
Ду а лізм д
а вніх р
елігій в ро м
а ні М.
А .Булг а
к о в а
«М а йсте
р і М ар
г ар ит
а » 5
1.1
Іст ор
ія н а пис
а ння ро
м а ну
5
1.2 Дем о
н о л о
гія як н а
ук а п
ро дем о нів і їх відн о сини з людьми
7
II.
Дем о
нічні пе р с
о н а жі ро м а
ну «М а йсте
р і М ар
г ар ит
а »: п ро
т о типи
т а
к оро тк
а х ара кте р и
стик а
о б ра
зів
12
2.1.
В
о л а
нд - «дух зл а
і в о л
о д ар
тіней» 12
2.2.
Ч ор т і лиц
ар К
оро в’ є в-Ф
а г о
т 17
2.3.
Дем
о н безв о
дн о ї пустелі ( А з а зелл о )
19
2.4. Гелл
а – н а
йнижчий р ізн
о вид нечист о
ї сили 20
2.5.
Улюблений бл а зень, дем о
н б а ж
а нь шлунку ( Бегем о
т ) 21
Висн о в о
к
24
Спис о к вик ор
ист а н
о ї літе ра
ту р и
26
Вступ
Мих а
ї л А
ф а н а
сій о вич Булг
а к о в увійш о в в світ о
ву літе ра ту
р у н а с
а мпе р ед я к а вт
ор ро м
а ну "МВаше мнениеCAPTCHA