Категория
Медицина
Тип
автореферат
Страницы
27 стр.
Дата
01.12.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
113899.zip — 30.22 kb
  • vpliv-fzichnix-navantazhen-na-populjacjnij-sklad-ta-metabolchnij-status-lmfocitv-krov-spor_113899_1.rtf — 304.58 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Обычный (Web);
На правах рукописи Вероника
Обработан пакетом :: Методичка ::
/
(c) 2007-2009 Александр, г.БрестE-mail: [email protected]
Zver
Міністерство охорони здоров’ я України
Луганський державний медичний університет
УДК 612.111:796.071.2:796.015.6
Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які
займаються боротьбою дзюдо
14.03.04 – патологічна фізіологія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Луганськ-200
8
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Луганському державному медичному університеті МОЗ України та в Донецькому юридичному інституті Луганського держа в ного університету внутрішніх справ ім. Е .О.
Дідоренка МВС Укра ї
ни
Науковий керівник: доктор
медичних наук, професор Гайдаш Ігор Сл
а вович, Луганський державний мед и
чний університет МОЗ України, завідувач кафедри мікробіології
Офіційні опоненти:
доктор біологіч
них наук, професор Ляпін Валентин Петрович , Східн
о український національний універс
и тет імені Володимира Даля
М іністерства освіти і науки
України, завідувач кафедри фізичного виховання , доктор
біологічн их наук, професор
Філіппов Ми хайло
Ми хайлович
, Національний університет фізичного виховання і спорту України Міністерс т
ва України у справах сім’ ї, молоді та спорту
, професор кафедри те
о ретичної і клінічної морфології людини факультету фізичного виховання і здоров’ я .
Захист відбудеться “0 4 ” ли
пня 200
8 р .
о б 1 1
.00 годині на засіданні сп еВаше мнениеCAPTCHA