Категория
Медицина
Тип
автореферат
Страницы
11 стр.
Дата
25.09.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
113862.zip — 56.85 kb
  • vpliv-kardovaskuljarnogo-remodeljuvannja-porushen-funkc-endotelju-na-formuvannja-arteralno_113862_1.rtf — 534.35 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Iau?iue;
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ EUGENE Admin
5
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОГІ ЗДОРОВ
’ Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОПЛЬОНКІН ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
УДК: 616.12-008.331.1-02:616.154:577.175.722
ВПЛИВ КАРДІОВАСКУЛЯРНОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ, ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ НА ФОРМУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ, АСОЦІЙОВАНОЇ З ОКЛЮЗІЙНО-СТЕНОТИЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ БРАХІОЦЕФАЛЬНИХ АРТЕРІЙ, І
ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИБОРУ ТЕРАПІЇ
14.01.11 – кардіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
ЗАПОРІЖЖЯ – 2008
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Запорізькому державному медичному університеті МОЗ
України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор ВІЗІР Вадим Анатолійович
, завідувач кафедри внутрішніх хвороб 2 Запорізького
держа в ного м
е дичного університету МОЗ України
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор КРАЙДАШЕНКО Олег Віктор о вич
, зав і дувач кафедри клінічної фармакології, фармації та фармакотерапії з курсом ко
с метології Запорізького державного медичного університету МОЗ України (член спеціалізованої ради).
доктор медичних наук, професор КОВАЛЬ Олена Акіндінівна , пр о фесор кафедри госпітальної терапії №2 Дніпропетровської медичної академії МОЗ Укр а їни;
Захист відбудеться « 2
» липня 2008 року о 14 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.17.600.02 при Запорізькому державному мед и чному університеті МОЗ України за адресою: 69035, м. Запоріжжя, пр. Ма я
ковськ о го, 26.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Запорізького держа
в ного медичного університету МОЗ України за адресою: 69035, м.Ваше мнениеCAPTCHA