Категория
Медицина
Тип
автореферат
Страницы
14 стр.
Дата
25.11.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
113836.zip — 42.84 kb
  • vpliv-n-stearoletanolamnu-na-lpdnij-sklad-zlojaksnix-ta-umovno-normalnix-kltin_113836_1.rtf — 319.42 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Asmolkova
1
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ імені О.В.ПАЛЛАДІНА
Хмель Тетяна
Олексіївна
УДК 577.115.3: 616-006.6
ВПЛИВ N -СТЕАРОЇЛЕТАНОЛАМІНУ НА ЛІПІДНИЙ СКЛАД ЗЛОЯКІСНИХ ТА УМОВНО НОРМАЛЬНИХ КЛІТИН
03.00.04 – біохімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Київ – 200 8
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України.
Науковий керівник ─'2d
доктор біологічних наук, професор,
член-кор. НАН та АМН України
Гула Надія Максимівна ,
завідувач відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії
ім.О.В.Палладіна НАН України.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Дмитренко Микола Петрович,
завідувач відділу регуляції обміну речовин Інституту
біохімії О.В.Палладіна НАН України;
доктор медичних наук
Абраменко Ірина Вікторівна,
Головний науковий співробітник лабораторії
молекулярної біології відділу клінічної радіології
Науковий центр радіаційної медицини АМН України.
Захист відбудеться „ 2 ” червня 2008 року
о 14 годині на засіданні спеціалізованної вченої ради Д 26.240.01 в Інституті біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України
за адресою: 01601, Київ-30, вул.Леонтовича,9.
З дисертацією можна буде ознайомитися в бібліотеці
Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України
за адресою: Київ, вул.Леонтовича,9.
Автореферат розіслано: „ 24” квітня
2008 року.
Вчений секретар
спеціалізованої ради
кандидат біологічних наук Кірсенко О.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАВаше мнениеCAPTCHA