Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
контрольная работа
Страницы
12 стр.
Дата
14.09.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
112838.zip — 1.06 mb
  • vdobrazhennja-na-raxunkax-vitrat-po-stvorennju-pdprimstva_112838_1.rtf — 3742.92 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Національний банк України Lena
Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту
РЕФЕРА
Т
з дисципліни: «Організація обліку»
ТЕМА:
Відображення на рахунках витрат по створенню підприєм с
тва
Вступ
В умовах переходу України до ринкових відносин бухгалтерський облік перетворився на мову бізнесу – засіб забезпечення користувачів бухгалтерської інформації високоякісною обліковою інформацією для прийняття необхідних економічних рішень. Бухгалтерський облік на підприємс
т ві зможе досягти своєї мети лише за умови його раціональної організації. Тому проблеми
організації бухга л
терського обліку потребують вивчення спеціалістами вищої кваліфікації, керівниками підприємства та його фун
к ціональних підрозділів.
Розпочинаючи роботу над контрольною
необхідно звернутися до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Укр
а їні”, який набрав
чинності з 01.01.2000. Необхідно усвідомлювати, що даний закон є основою організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Осо
б ливу увагу слід звернути на сутність принципів бухгалтерського обліку. Принцип бухгалтерського обліку – правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці
та реєстрації господарс ь
ких операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. Бухгалтерський облік і фінансова зв
і тність ґрунтуються на наступних принципах: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, безперервність, нарахування та відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історична (ф
а ктична) собівартість, єдиний грошовий вимірник, періодичність.
Під організацією бухгалтерського обліку слід розуміти науково-обґрунтовану систему умов та елементівВаше мнениеCAPTCHA