Категория
Естествознание
Тип
курсовая работа
Страницы
38 стр.
Дата
05.01.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
112816.zip — 65.32 kb
  • vishh-vodn-roslini-v-sistem-roslinnogo-svtu_112816_1.rtf — 919.2 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністерство освіти і науки України Вика
Обработан пакетом :: Методичка ::
/
(c) 2007-2009 Александр, г.БрестE-mail: [email protected]
Zver
56
Вступ
В наш час оцінка впливу абіотичних, біотичних та антропогенних чи н
ників на живі організми за допомогою біологічних об’ єктів набуває все біл ь
шого значення у зв’ язку з тим, що їх чутливість до змін, що відбуваються у ряді випадків значно вища ніж існуючих фізичних та хімічних методів. орг а
нізми-біоіндикатори реагують не тільки на малі дози екологічних факторів, але й дають змогу виявити синергізм, потенціювання, інгибування впливових чинників.
Н а й
біль ш розповсюдженою є біоіндикація стану довкілля за зміною видового ск
л аду флористичних та фауні стичних комплексів. Водні рослин
и у зв’ язку з особливостями морфології та анатомії можуть бути біоіндикат
о рами
стан у водойм та слугувати об’ єктами глобального моніторингу водних ек о
систем взагалі.
Актуальність теми :
У
зв’ язку з підвищеним антропогенним впливом на природні комплекси
в останній час, стає актуальною розробка та апробація методик, що дозволяють оцінювати екологічний стан природних, природно-антропогенних ландшафтів . Так
як всі компоненти природи тісно та нерозр
и вно взаємопов’ я зані
між собою , то
порушення одного компоненту викликає зміну стану всіх інших. Тому, оцінюючи стан одного,
можн а
прогнозуват
и зміни інших
компонентів. Останнім часом має місце значний антропогенний вплив на поверхневі
водойми . Це і різноманітні викиди промислових та п о
бутових вод, і шумове забруднення
, і порушення структури водоймВаше мнениеCAPTCHA