Категория
Экономика
Тип
реферат
Страницы
23 стр.
Дата
31.03.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
112717.zip — 143.71 kb
  • virobnicha-nfrastruktura-ta-funkc-suchasn-tendenc-rozvitku-nfrastrukturi_112717_1.rtf — 690.84 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Chopik
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра економіки підприємства,
обліку і аудиту
РЕФЕРАТ
на тему:
«Виробнича інфраструктура та її функції.
Сучасні тенденції розвитку інфраструктури»
Черкаси - 2008
ЗМІСТ
Вступ
1.
Інфраструктура підприємства
2.
Вироб
нича інфраструктура підприємства
3.
Відтворення та розвиток інфраструктури
Висновок
Список використаної літератури
Вступ
Результативність господарської діяльності підприємства визн а
чається рівнем організації не тільки основних виробничих процесів. За умов постійного вдосконалення технічної бази виробництва все більшого значення набувають проблеми раціональної організації допоміжних та обслуговуючих процесів, тобто розвитку інфрастр
у ктури підприємства.
Таким чином, дана тема є досить актуальною у сучасному житті.
Інфраструктура підприємства — це комплекс цехів, госп
о дарств і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства в цілому. Інфраструктура — це сво
є рідний «тил виробництва», без якого неможлива його нормальна р
о бота. Розрізняють виробничу та соціальну інфраструктури.
Метою даного реферату є визначення виробничої інфраструктури і функції, які вона виконує. А також характеристика
сучасних тенденцій її відтворення і розвитку.
До виробничої інфраструктури підприємства належать підро
з діли, які не беруть безпосередньої участі у створенні профільної продукції, але своєю діяльністю створюють умови, необхідні для роботи основнихВаше мнениеCAPTCHA