Категория
Банковское дело
Тип
курсовая работа
Страницы
30 стр.
Дата
25.02.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
112352.zip — 57.67 kb
  • vidi-komercjnix-bankv-krter-x-klasifkac-ta-osoblivost-pobudovi-funkconuvannja_112352_1.rtf — 532.62 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
6.67  из 10
Оценок
3
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

залучення у внески коштів
фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених
засобів від
свого
імені і
за свій рахунок на ум
о вах зворотності
, платності ,
терміновості , відкриття і
ведення банківських р а
хунків фізичних і юридичних осіб .
Комерційні банки -
основна ланка кредитної системи країни, до якої належать кредитні установи, що здійснюють різноманітні банківські операції
для своїх клієнтів на принципах комерційного розрахунку. Для цього вони використовую не лише свій власний, а й запозичений фінансовий капітал у вигляді
внесків, депозитів
, міжбанківських кредитів інших джерел . До того ж запозичені кошти, як правило, значно перевищують обсяг власного капіталу комерційних банк
[ 10 .
ст .2 56 ].
1.2. Сутність комерційних банків
Ос новною метою комерційних банків
, які стали ств орюватися в Укра
ї ні з 1989 року , було оперативне отримання їх засновниками і клієнтами ш и
рокого спектра банківських послуг (включаючи отримання кредитів ), розв’ язання засновниками за допомогою власного банку своїх групових або індивідуальних проблем, отримання максимального прибутку для своїх акц
і онерів або пайовиків, а також власного розвитку
[ 10, ст .2
57 .]
У сучасних умовах комерційні банки – це основна ланка кредитної си с
теми країни, до яких належать кредитні установи, що здійснюють різноман і тні банківські операції для свої клієнтів на принципах комерційного розрах
у нку . Для цього вони використовують не лише свій власний, а й запозичений фінансовий капітал у вигляді векселів, депозитів, міжбанківських кредитів та інших джерел .
Сучасні комерційні банки є багатофункціональнимиВаше мнениеCAPTCHA