Категория
Банковское дело
Тип
курсовая работа
Страницы
30 стр.
Дата
25.02.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
112352.zip — 57.67 kb
  • vidi-komercjnix-bankv-krter-x-klasifkac-ta-osoblivost-pobudovi-funkconuvannja_112352_1.rtf — 532.62 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

.
– 40 с .
4. Васюренко
, О .В.
Банківські операції [ Текст ]: Навчальний посібник. – К .:
Тов . “Знання”, КОО
, 2001р . – 255с .
5. Мороза, А. М Банківські операції [ Текст ]:
Підручник / За ред .
проф . Мороза А .М. К .: КНЕУ, 2000. - 384с .
6. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі [ Текст ]. Київ: Алерта ,
2004, 478 с .
7. Міщенка, В.І. Банківські операції [
Текст ]: Підручник / Під ред . .В.І. Міщенка, і Н.Г. Словянської .
– К .: Знання, 2006. – ь722 с .
8. Мороза, А.М. Банківські операції [
Текст ]: Підручник /Під ред . .А.М. Мороза. – К .:
КНЕУ, 2002 . – 476 с.
9. Славука, М.І. Гроші та кредит
[ Текст ]:
Підручник . - 4-те вид ., перероб .
І доп . / За
аг . Ред. . М .І.
Савлука . – К.: Знання, КНЕУ, 2006 .
– 740 с .
10. Михайленко, В.С. Гроші та кредит [
Текст ]:
Навч . посібник для диста
н ційного навчання/ За наук. ред .А.А. Чухна .
– К .: Вид-во " Університет "
укра ї на" , 2006 .
– 372 с .
11. Аванесова
, І .А.
Інструментарій регулювання кредитної діяльності к
о мерційного банку
[ Текст ]
/ І .А. Аванесова
// Проблеми і перспективи розви
т ку банківської системи України. Т .9. -
Суми : Мрія-1 ЛТД; УАБС , 20
04 . - C.3 16-329 .
12. Гриньова В.М., Колодізєв О .М.
Проблеми та перспективи стру к
турної перебудови банківської системи України
[ Текст ]
/ В .М. Гриньова, О.М. К о
лодізєв // Фінанси
України . - 2006 . -
№ 1 . -C.9 4-101 .Ваше мнениеCAPTCHA