Категория
Банковское дело
Тип
курсовая работа
Страницы
30 стр.
Дата
25.02.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
112352.zip — 57.67 kb
  • vidi-komercjnix-bankv-krter-x-klasifkac-ta-osoblivost-pobudovi-funkconuvannja_112352_1.rtf — 532.62 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
6.67  из 10
Оценок
3
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

говування припадає
саме на комерційні банки, їх часто називають "
суперма р кетами
фінансового ринку " .
Практичне значення
роботи – розгляд шляхів практичного використа н ня
функціонування комерційних банків, які є основною ланкою кредитної с
и стеми країни, до яких належать кредитні установи, що здійснюють різном а
нітні банківські операції для свої клієнтів на принципах комерційного розр а хунку.
Структура курсової роботи :
титульний аркуш, зміст, вступ, основна ч
а стина – розділ 1 (підрозділів 3 ) і розділ 2 (підрозділів 2 ),
висновки, список використаної літератури, та компак
т-диск (з текстом курсової роботи ).
Ключові слова : комерційні банки, унітарні банки, пайові банки, кооп е
ративні банки,
Розділ 1 .
Види комерційних банків та критерії їх класифікації1.1. Поняття і види банків
Сучасні кредитно-банківські
системи мають
складну, багатоланкову структуру. Якщо за
основу класифікації прийняти характер послуг
, наданих
клієнтам , то можна виділити три найважливіших елементи сучасної креди т ної системи: центральний банк; комерційні банки; спеціалізовані
фінанс ові
заснування .
Розглянемо детальніше діяльність комерційних банків в Україні . На відміну від центрального банку вони покликані обслуговувати економічних суб’ єктів – учасників грошового обігу : фірми, підприємства, сімейні госп о дарства, державні структури . Саме через ці банки банківська система обсл у говує народне господарство відповідно до задач, що випливають з грошово-кредитної політики центрального банку . Тому комерційний банк можна ро з глядати як фундамент всієї банківської системи, вершиною якої є централВаше мнениеCAPTCHA