Категория
Банковское дело
Тип
курсовая работа
Страницы
30 стр.
Дата
25.02.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
112352.zip — 57.67 kb
  • vidi-komercjnix-bankv-krter-x-klasifkac-ta-osoblivost-pobudovi-funkconuvannja_112352_1.rtf — 532.62 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
6.67  из 10
Оценок
3
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


Об'єктом дослідження
– виступають комерційні банки, які набувають надзвичайної ваги в суспільному житті та відіграють не останню роль у ф
і нансовій системі держави. Комерційні банки своєю діяльністю
глибоко пр о ник а
ють у всі сфери економіки, обслуговують і впливають на
всі економічні та соціальні процеси в країні .
Комерційні банки , як кредитні установи, фун к ціями яких є кредитування
суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок коштів клієнтів, касове та розрахункове обслуговування, виконання валютних та інших
банківських операцій .
Предметом до слідження роботи
є дослідження особливості організації банківської справи, видів комерційних банків критерії їх класифікації, осо
б ливості побудови і функціонування та основних функцій комерційних банків .
Мета визначає завдання роботи:
·
з’ ясувати суть, призначення та класифікацію комерційних банків ;
· зрозуміти основи організації та специфіку діяльності комерційних ба н ків ;
· розглянути види комерційних банків критерії їх класифікації ;
· визначити особливості побудови комерційних банків ;
· ознайомитися з функціями, функціонуванням та діяльністю комерці й
них банків .
Теоретичне значення роботи – огляд
видів комерційних банків критер
і їв їх класифікації та функціонування . Де сучасні комерційні банки є багат о функціональними установами,
які діють в різних секторах ринку позичков о
го капіталу і фактично займаються всіма видами кредитних і фінансових опер а цій, пов'язаних з обслуговуванням господарської діяльності своїх клі
є нтів .
Враховуючи, що основне навантаження щодо фінансово-кредитного обсл уВаше мнениеCAPTCHA