Категория
Краеведение и этнография
Тип
автореферат
Страницы
33 стр.
Дата
02.12.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
112300.zip — 41.69 kb
  • vivchennja-stor-ta-etnograf-krimu-v-tjurkomovnj-perodic-krimskotatarsko-daspori-1888-1991-_112300_1.rtf — 312.95 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ОСНОВНОЙ-мусаева;
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ root Admin
4
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кангієва Едіє Меметівна
УДК 930.1:[94+39](477.75):070.15(=512.145)- 054.7«1888/1991»
ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ КРИМУ
В ТЮРКОМОВНІЙ ПЕРІОДИЦІ
КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ДІАСПОРИ (1888 – 1991
рр.)
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Дніпропетровськ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України та допоміжних історичних дисциплін Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського, Міністерство освіти і науки України.
Н ауковий керівник: доктор історичних наук, професор Непомнящий Андрій Анатолійович
, Т
аврійський національний університет ім.
В. І. В ернадського, професор кафедри історії України та допоміжних історичних дисциплін
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Пінчук Юрій Анатолійович ,
Інститут історії України НАН України, старший науковий співробітник відділу Української історіографії та спеціальних історичних дисциплін
кандидат історичних наук, доцент
Бездрабко Валентина Василівна ,
Київський національний університет культури та мистецтв,
з авідувач
кафедри державного управління
Захист відбудеться 28 травня 2008 р. о 13:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.051.14 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49027, м. Дніпропетровськ, пл. Тараса Шевченка, 1, Палац студентів, ауд. 30.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці ДніпропетровськогоВаше мнениеCAPTCHA