Категория
Математика
Тип
практическая работа
Страницы
17 стр.
Дата
12.08.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
111484.zip — 41.84 kb
  • buduvannja-matematichno-model-ekonomchno-zadach-rozv-jazannja-za-dopomogoju-grafchnogo-met_111484_1.rtf — 517.57 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
5  из 10
Оценок
2
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Обычный студенческий;
Литературный;
Цитата стиха;
No Spacing;
Основной стиль2;
Мистрал большой;
Мистрал малый;
Практичне завдання з математичного програмування С.Л.Попов
Максим
Практичне завдання з м
атематичн ого
програмування
Б удува
ння
математичн ої
модел
і економічної задачі і розв'яза ння її за допом о гою графічного метода, методів Жордана-Гаусса , потенціалу та симплекс-метода
Завдання 1
Два вироби В
1 і В
2 обробляються послідовно на двох верстатах. Кожен виріб типу В 1
потребує 1 год. для обробки на І-му верстаті
, 2 год. — на ІІ-му і А = 5^(1/2) = 2,236068 год. — на ІІІ-му. Кожен виріб типу В
2 потребує 2 год. для обробки на І-му верстаті, А = 5 год. — на ІІ-му і 3
год. — на ІІІ-му.
Час роб
о ти на І-му верстаті не повинен перевищувати 10*5 = 50 год., на ІІ-му — 15*5 = 75 год., на ІІІ-му — 50 год.
Необхідно:
Скласти план виробництва при максимальному прибутку, якщо відомо, що пр о
даж одного виробу типу В
1 приносить прибуток 5
грн, а типу В 2
— 3 грн.
Для цього:
1). Побудувати математичну модель задачі лінійного програмування.
2). Звести дану задачу до канонічного вигляду.
Розв'язок
Введемо умовні позначення:
кількість змінних
задачі (типів виробів) — n = 2;
змінні задачі оптимізації :
х 1

кількість
виробів типу В
1 ,
х
2

кіл ь
кість виробів типу
В 2 ;
кількість
обмежень-нерівностей
( верстатів ) — m = 3;
коефіцієнти
а ij
обмежень-нерівностейВаше мнениеCAPTCHA