Категория
История
Тип
автореферат
Страницы
44 стр.
Дата
02.05.2009
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
111215.zip — 53.23 kb
  • bblotechno-bblografchna-djalnst-vana-kreveckogo_111215_1.rtf — 449.6 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Normal + 12 pt.Black.Condensed by 0.05 pt;
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ sofochka

27
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В . І . ВЕРНАДСЬКОГО
Я ВОРСЬКА Уляна Петрівна
УДК 930+01+02](092)(477)Кревецький
І . І.
Б ІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІВАНА КРЕВЕЦЬКОГО
Спеціальність 07.00.08 – книгознавство,
бібліотекознавство , бібліографознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття науко вого ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис
Робота виконана
в
Київському національному університеті культури і мистецтв ,
Міністерство культури і мистецтв України
Науковий керівник
кандидат економічних наук
, доце нт
ГРЕТ ГАЛИНА ПЕТРІВНА,
Київський національний
університет культури і мистецтв , професор кафедри книгознавства та видавничої
справи Офіційні
опоненти : доктор
історичних наук
КОВАЛЬЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА
Національна бібліотека
України імені В . І . Вернадського
,
заввідділом стародруків та рідкісних
видань
кандидат історичних наук , доцент
СЕРЕДЯК АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Львівський національний
університет імені Івана Франка ,
доцент кафедри історичного
краєзнавства
Захист відбудеться
“ 28” лютого 2008 р . о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата ) наук у Національній бібліотеці України імені В . І . Вернадського за адресою : 03039, м. Київ , просп ект 40-річчя Жовтня , 3.Ваше мнениеCAPTCHA