Категория
Банковское дело
Тип
курсовая работа
Страницы
35 стр.
Дата
04.01.2008
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
109667.zip — 284.46 kb
  • analz-efektivnost-operacj-banku-po-dovgostrokovomu-kredituvannju_109667_1.rtf — 8808.98 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

eeoa?aoo?a;
Европейский университет
XTreme
36
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Миколаївський філіал
Кафедра економіки та підприємництва
КУРСОВА РОБОТА
на тему: «Аналіз ефективності операцій банку по довгостроковому кред
и туванню»
З ДИСЦИПЛІНИ:
«Аналіз банківської діяльності»
Викона ла :
студент
ка 4 к
у рсу групи №
431
факультету
економіки та менеджменту
спеціальність
банківська справа
П.І.Б. Леонова Ю.В.
Перевірила :
ст.викл., доц.
Клименко С.А.
Миколаїв - 200 8
Зміст
Вступ 3
Розділ І
. Теоретичні засади політики довгостроково
го кр
е дитуванн
я 5
1.1.
Суть, значення та система довгострокового кредитування 5
1.2. Операції комерційного банку по довгостроковому кредитува
н ню
9
Розділ ІІ.
Аналіз ефективності операцій банку по довгостр о ковому кредитуванню на прикладі Райффайзен – банку Аваль 16
2.1.
Загальна характеристика банку Аваль відповідно до фінансов о
го звіту 2007 року 16
2. 2.
Аналіз ефективності операцій по довгостроковому кредит у
ванню Райффайзен – банку Аваль
21
Висновки 31
Список літератури 3
3
Вступ
Тема даної курсової роботи «Аналіз ефективності операцій банку по до в
гостроковому кредитуванню».
Актуальність теми дослідження полягає у тому
, що в останні, роки вих
о дячи з ряду пережитих економічних криз, комерційні банки, які існують на території України здійснюють в основному короткострокове кредитування та р
о зрахунково – касове обслуговуванняВаше мнениеCAPTCHA