Категория
Финансы
Тип
автореферат
Страницы
27 стр.
Дата
15.03.2010
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
108242.zip — 27.58 kb
  • admnstrativno-jurisdikcjna-djalnst-santarno-epdemologchno-sluzhbi_108242_1.rtf — 200.16 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Название1;
Указатель1;
Основной текст с отступом 31;
Основной текст с отступом 21;
Содержимое таблицы;
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
Соловьёва Ольга Николаевна Zver
2
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
МАРТИНОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
УДК 342.951:351.77
« Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів
санітарно-епідеміологічної служби »
Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук
Харків – 2008
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження.
Реалізація правової реформи в Україні передбачає трансформацію на демократичних засадах усіх основних державно-правових інститутів, запровадження нових принципів здійснення державної влади, вдосконалення діяльності органів, які за своїм призначенням повинні забезпечувати належні умови існування людини в суспільстві, у тому числі й пов’
язані з охороною її здоров’ я. Не випадково на конституційному рівні серед найвищих соціальних цінностей визнається здоров’ я людини.
Втілення в життя зазначених конституційних положень значною мірою обумовлено належним рівнем функціонування системи державних органів, діяльність яких спрямована на забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення. Серед численних напрямків діяльності цих органів одним із пріоритетних виступає реалізація адміністративно-юрисдикційних повноважень, що певною мірою ускладнюється наявністю низки факторів. По-перше, це певна недосконалість законодавчої бази діяльності органів санітарно-епідеміологічної служби, у тому числіВаше мнениеCAPTCHA