Категория
Культурология
Тип
дипломная работа
Страницы
21 стр.
Дата
15.09.2015
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1078400.zip — 14.69 kb
  • vropejskij-stil-v-ukranskomu-mistectv-osoblivost-skulpturi-ta-zhivopisu-ukranskogo-baroko_1078400_1.html — 53.49 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

"Європейський стиль в українському мистецтві: особливості скульптури та живопису українського бароко"


Вступ

бароко декоративний різьблення

Українська нація розвивалась на перехресті впливів різноманітних регіональних форм світової культури. Саме тому її духовне визначення є частиною процесу опанування українцями світового досвіду на власній етнічній основі. Цей процес безпосередньо поєднаний із формуванням культури бароко в Україні [12, с. 67].

Стиль
бароковиник в Італії у кінці XVI ст.,
прийшовши на зміну стилю ренесанс в результаті кризи гуманістичної культури доби Відродження. Ставши логічним продовженням маньєризму, у XVII ст., бароко
поширилося в більшості європейських країн. Цей стиль був першим синтетичним і тому універсальним напрямком, який відкрив нові можливості для мистецтва. У порівнянні з ренесансом бароко має інше композиційне бачення. Воно більш мальовниче, пластичніше і динамічніше. Цьому стилю притаманні пишність і вишуканість форм, урочистість і монументальність, а світлотінь стала одним із головних його художніх прийомів. Досить характерним для нього є загострене
відчуття
суперечливості світу й одночасно - прагнення відтворювати життєві явища в їх русі, розвитку і переходах. Взагалі бароко - це бурхливе, строкате і досить неоднозначне за своїм характером явище.

Українська барокова культура, час розквіту якої припав на XVIІ - XVIII ст., була яскравою і своєрідною. До особливостей українського бароко відносять ту обставину, що культурний контекст його розвитку далеко виходив за межі ідейного ґрунту західноєвропейської барокової свідомості. Тяжіння до античності з її міфологічними образами і середньовічної символіки переломлювалось у ньому крізь традиції Київської Русі; а ідеї Реформації засвоювались у контексті ідеалів національно-визвольної боротьби [12, с. 68].

Українське бароко за своїми художніми засобами не було автономним та самобутнім напрямом.Однак і не можна стверджувати, що бароко на Україні - це лише механічне поєднання різних культур. Універсальність цього стилю означає лише те, що воно просто не було "чистим" культурним напрямом. Культура цього періоду була пронизана барочною свідомістю, але далеко не вичерпувалася нею. На українських землях бароко характеризується багатьма своєрідними особливостями. Саме тому мистецтво бароко України розділилося: в Західній Україні (Підляшшя, Галичина, Волинь, Поділля) воно залишилося ближчим до свого першоджерела; в центральній та східній частинах Україні (Слобожанщина та Причорномор
я) воно сильно видозмінилося й набрало зовсім оригінального традиційно українського забарвлення - так званого козацького бароко. Різниця між цими двома напрямками в основі одного стилю особливо яскраво виявляється в архітектурі, менше - в скульптурі, майже неможливо її знайти в малярстві [2].

В останні десятиліття в Україні почали продуктивно вивчати проблему вираження європейського стилю в українській культурі, зокрема приділяють увагу особливостям образотворчого мистецтва українського бароко. Цим питанням приділяють увагу різні сфери соціогуманітарного знання, зокрема мистецтвознавство, культурологія, естетика та ін., що дає можливість сформувати комплексне та багатогранне уявлення про досліджуваний феномен.

Відповідно, дослідження посідає значне місце у творчому доробку українських мистецтвознавців, культурологів, філософів та ін. Проблемі стилю українського бароко у своїх працях приділяв увагу Д.Чижевський [23]. Осмисленню особливостей української барокової культури присвячені праці П.Білецького [3],Д.Антоновича [2],Б.Возницького[5], А.Макарова [14] та ін.

Першим монументальним дослідженням українського декоративного різьбарства були праці М.Драгана [8]. Спроби окреслити особливості українського живопису доби бароко належать П.Жолтовському [10] та ін.Ваше мнениеCAPTCHA