Категория
Культурология
Тип
курсовая работа
Страницы
43 стр.
Дата
17.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1020744.zip — 31.04 kb
  • gstoryja-razvccja-abrada-radzny_1020744_1.html — 111.66 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Уводзіны


Есць такое паняцце ў навуковым і агульнакультурным ужытку - «духоўная традыцыя народа». Яно даволе шырокае. У самым вузкім і пераносным сваім значэнні гэта народныя абрады і звычаі, звязаны з імі слоўны і музьчшы фальклор.

У абрадах, пгго адлюстроўваюць узаемаадносіны людзей унутры сям
і, іх погляды на жыццё, адзначаны тры этапныя моманты ў жыцці кожнага чалавека. нараджзнне, уступленне ў шлюб і смерць. 3 усіх жанраў сямейна-абрадавага цыкла найбольш падрабязна вывучаны вясельныя абрады і песні, ёсць асобныя даследаванні пахавальных плачаў і глашзнняў. А вось радзнны абрад, важная складаная частка сямейна-абрадавага цыкла, быў незаслужанна «адсунуты ўцень».

Калі гаварыць аб абрадзе ў цэлым, то ён больш ці менш поўна захавауся на тзрыторыі сучаснай Беларусі, а таксама ў тых раёнах, дзе пражываюць этнічныя беларусы. I мае шэраг атрыбутных элементаў, якія супраджаваліся гульнямі, танцамі, сцэнічнымі дзействамі, варажбой, якія мелі рытуальны або пацяшальны сэнс, супольным спажываннем ежы. Ва ўсіх выпадках яны перш за ўсё звязаны з лёсам чалавека, загадай на будучыню, павінны служыць забяспячэнню гэтай будучыні.

У пабудове Сусвету існуе безліч самьіх розных таямнш. Але найбольш загадкавай, я лічу застаецца таямнша нарадзсэння чалавека. Так як нараджэнне дзіцяці лічыцца самым важньім этапам у жыцці кожнага чалавека.


Гісторыя развіцця абрада «Хрэсьбіны»


Першыя фрагментныя дакладныя звесткі пра радзінныя звычаі і абрады ў старажытнай Русі адносяцца да XII ст. У свой час Б.А. Рыбакоў выказау меркаванне, што Род з
яуляўся старажытна-рускім боствам жыцця і ўрадлівасці, ён быў звязаны з нябеснымі, зямнымі і падземнымі стыхіямі прыроды і панаваў над іншымі багамі, персанажамі дэманалогіі.

Вядома таксама, што ў дахрысціянскі перыяд імя, якое давалі дзшяці пры нараджэнні павінна было не толькі вылучаць асобу з ліку іншых, але і абараняць яе ад злых сіл. Старажытны чалавек верыў, што жывелы, дрэвы, розныя з
явы прыродьі, назвы якіх узяты ў якасці імён, становяццаВаше мнениеCAPTCHA