Категория
Информатика
Тип
реферат
Страницы
19 стр.
Дата
05.04.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1016766.zip — 11.27 kb
  • rozpodl-puasona_1016766_1.html — 44.97 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

частоту появи кожної варіанти у вибірці. При цьому отримують таблицю‚ яка називається варіаційним рядом‚ або емпіричним рядом.

Варіаційні ряди дають уявлення про варіацію ознаки у вибірковій сукупності. Для повнішої характеристики вибірки використовують узагальнюючі числові характеристики. Характеристики розподілів ймовірностей у генеральній сукупності називають параметрами‚а вибіркові (емпіричні) характеристики — оцінками‚ або статистиками.

Нехай маємо експериментальні значення />випадкової величини (ознаки) Х‚ тоді можемо визначити деякі вибіркові статистики.

Середнє значення визначаємо за формулою

/>‚(1)

яке є наближеним значенням (оцінкою) математичного сподівання
М(Х)ознаки
Хгенеральної сукупності. Якщо за даними спостереження побудовано варіаційний ряд‚ то вводять поняття середньої зваженої

/>‚(2)

де />— варіанта‚ якщо ряд дискретний і центр інтервалу‚ якщо ряд інтервальний; />— частота варіанти або статистична вага‚ />— кількість інтервалів.

Характеристикою розсіяння навколо середньої є емпірична дисперсія‚ яку визначають за формулою

/>. (3)

Середнім квадратичним відхиленням називають корінь квадратний з дисперсії:

/>. (4)

Середнє квадратичне має ту розмірність‚ що й значення ознаки і є абсолютною характеристикою коливання ознаки навколо середнього значення.

Під статистичною гіпотезою розуміють будь-яке твердження щодо генеральної сукупності‚ яке перевіряється на основі вибірки. Статистичні гіпотези висловлюють як щодо законів розподілу‚ так і відносно параметрів розподілу. Наприклад‚ гіпотеза про те‚ що число відмов у телефонній мережі підпорядкований розподілу Пуассона‚ є гіпотезою про закон розподілу. Гіпотеза про те‚ що середні розміри деталей‚ які виготовляються на однотипних‚ паралельно працюючих станках‚ приблизно однакові‚ є гіпотезою про параметри розподілу.Ваше мнениеCAPTCHA