Категория
Информатика
Тип
реферат
Страницы
17 стр.
Дата
28.03.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1012791.zip — 11.03 kb
  • nformacjna-avtomatizovana-sistema-v-derzhkaznachejstv-ukrani_1012791_1.html — 43.05 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы

Інформаційна (автоматизована) система вДержказначействі України


Вступ

Для ефективного функціонування органів Державногоказначейства, підвищення дисципліни виконання всіх бюджетів створеноавтоматизовану систему Казначейства (АСК). АСК побудовано як корпоративнуінформаційну систему з територіально-розподіленою базою даних. АСК масштабовано,як по вертикалі, так і по горизонталі. По вертикалі структура АСК включає трирівні: районний, обласний і державний. Для передавання інформації між рівнямисистема забезпечена прикладними серверами передавання повідомлень. На кожномурівні в АСК створено систему підтримки прийняття рішень, яка являє собоювиокремлену інформаційну систему, побудовану на базі дворівневої моделі“клієнт-сервер”. Вона охоплює такі компоненти клієнтських додатків: управліннябюджетними призначеннями та асигнуваннями, управління доходами (надходженнями),управління грошовими коштами, управління видатками (оплати рахунків),управління боргами, облік, аналіз і звітність. У межах цих підсистем визначенофункції, які автоматизуються. Такі функції закріплюються за конкретнимивиконавцями і виводяться в меню на конкретне АРМ.

Автоматизаціяфункцій Казначейства здійснюється в межах функціональних підрозділів на основіпрограмно-технічних комплексів, баз даних і сховищ даних, які доступнікористувачам на кожному рівні, на кожному робочому місці. Перелікфункціональних підсистем є єдиним для всіх рівнів ієрархії інформаційноїсистеми (ІС) Казначейства. Деякі підсистеми охоплюють відповідні функції Казначействапо всій вертикалі, інші автоматизують управління бюджетним процесом тільки наодному рівні. Цю структурну низку функціональних вимог до Держказначействарозглядають в межах кожної функціональної підсистеми: підсистема управління



Ваше мнение



CAPTCHA