Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
58 стр.
Дата
08.03.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1003085.zip — 28.91 kb
  • oblk-zapasv-na-pdprimstv-tov-unkum-2007_1003085_1.html — 140.05 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

праці, що призначені для обробки, переробки,використання у виробництві і для господарських потреб, а також засобів праці,які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання,переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахунках класу 0«Позабалансові рахунки». Готова продукція, товари, виробничі запаситощо, що відвантажені, до переходу покупцеві ризиків і вигод, пов'язаних зправом власності на них, відображаються на окремих субрахунках відповіднихрахунків обліку запасів.

Методологічні основи формування вбухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовійзвітності конкретизуються безпосередньо Положенням (стандартом) бухгалтерськогообліку 9 «Запаси». Під запасами розуміють активи, які:

утримуються для подальшого продажу за умовзвичайної господарської діяльності;

знаходяться в процесі виробництва з метоюподальшого продажу продукту виробництва;

утримуються для споживання під час виробництвапродукції, виконання робіт, надання послуг, а також управління підприємством

Запаси визнаються активом, якщо існуєвірогідність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди,пов'язані з їх використанням, і їх вартість може бути достовірно визначена.

Відповідно до Положення (стандарту) 9 дляцілей бухгалтерського обліку запаси поділяються на:


/>

Рис.1.1 — Структура запасів згідно Положення (стандарту) 9

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їхназва або однорідна група (вид). Тому в подальшій класифікації групи запасівподіляються на підгрупи, а всередині них — на види, сорти, марки, типорозміритощо. Класифікація запасів оформляється розробкою номенклатури-цінника, тобтосистематизованим перелікомВаше мнениеCAPTCHA