1-25 из 275
Використання напівпроникних мембран природного походження для виготовлення осмометрів
курсовая работа по химии
Получение электролита для суперконденсатора
дипломная работа по химии
Визначення кислотності молока
курсовая работа по химии
Виготовлення та дослідження органічного фотоелементу
реферат по химии
Неорганічне скло: характеристика, застосування
реферат по химии
Сода. Приготування вапняного молока
курсовая работа по химии
Типи іоноселективних електродів. Метод тонкошарової хроматографії
контрольная работа по химии
Применение электронной зондовой микроскопии для исследования свойств тонкопленных металлических катализаторов
дипломная работа по химии
Розрахунок сушильної установки з псевдозрідженим шаром
курсовая работа по химии
Фосфорилювання 1,2-дизаміщених імідазолів
методичка по химии
Газова хроматографія в аналізі повітря
курсовая работа по химии
Моделювання процесу окислення метанолу в формальдегід в реакторі з адіабатичними шарами каталізатора
практическая работа по химии
Ідинтифікація полімеру
курсовая работа по химии
Основные методы синтеза пиразалодиазепинов
контрольная работа по химии
Розрахунок сушарки з киплячим шаром для сушки хлористого калію потужністю 17 т/год
курсовая работа по химии
Розрахунок та проектування спірального теплообмінника для охолодження метанолу
курсовая работа по химии
Синтез (-)-каиновой кислоты
курсовая работа по химии
Методи якісного та кількісного аналізу мінеральних вод
курсовая работа по химии
Экстракция редкоземельных элементов
дипломная работа по химии
Розрахунок параметрів ректифікаційної колони
контрольная работа по химии
Азобарвники: дифенілкарбазид, дифенілкарбазон, ПАР, реагенти типу арсеназо і торон
реферат по химии
Проект установки виробництва тартратної кислоти потужністю 400 т/рік
курсовая работа по химии
Вода "жива" і "мертва"
курсовая работа по химии
Життя і науково-педагогічна діяльність Дмитра Івановича Менделеєва
реферат по химии
Методи очищення природної води
курсовая работа по химии
Работы в этом разделе можно скачать бесплатно. Все файлы проверены антивирусом.