Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
87 стр.
Дата
23.02.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
997731.zip — 46.22 kb
  • metodika-skladannja-fnansovo-ta-statistichno-zvtnost-z-neoborotnix-aktivv-ta-amortizac-na-_997731_1.html — 211.62 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вступ

Актуальністьдослідження. Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію прогосподарську діяльність підприємства. Для одержання інформації про результатитакої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити у певній системіпоказників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапомбухгалтерського обліку.

Звітність- це система узагальнених і взаємопов'язаних економічних показників поточногообліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітнийперіод.

Правовіоснови регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складанняфінансової звітності визначені Законом України «Про бухгалтерський облік іфінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996 XIV, а також прийнятимивідповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні.Зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно дозаконодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і формвласності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності,які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітністьзгідно із законодавством.

Розв’язаннютеоретичних і методологічних питань формування, аналізу та прогнозуванняфінансової та статистичної звітності присвячена значна кількість дослідженьвітчизняних вчених (Бутинця Ф.Ф., Голова С.В., Дем’яненка М.Я., Кірейцева Г.Г.,Сопка В.В., Шевчука В.О., Хомина П.Я., Чижевської Л.В. та інших вчених).

Крімтого, проблеми фінансової та статистичної звітності, процедури її складання тааналізу в умовах ринкової економіки досить повно висвітлені в працях вченихкраїн близького і далекого зарубіжжя (Безруких П.С., Ковальова В.В., ЄфімовоїО.В., Кондракова Н.П., Соколова Я.В., Шеремета А.Д., Ван Бреди,
Ваше мнениеCAPTCHA