Категория
Информатика
Тип
реферат
Страницы
7 стр.
Дата
21.02.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
996382.zip — 5.73 kb
  • razrabotka-programmnogo-obespechenija-dlja-filtracii-rastrovyx-izobrazhenij_996382_1.html — 15.33 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

РЕФЕРАТ

Розробкапрограмного забезпечення для фільтрації растрових зображень. Дипломний проект здисципліни «Технології програмування ГКС». Пояснювальна записка — Харків: ХНУРЕ.- 2009. – 62 с.

Предметдослiдження: растровi зображення.

Мета проекту –систематизацiя, поглиблення i застосування знань по технологiям программування,отриманих на лекцiйних та лабораторних заняттях.

Метод дослiдження– вивчення лiтератури, написання i тестування програми на комп’ютерi.

Програмапризначена для фільтрації растрових зображень.

В роботiрозглядаються питання розробки програмного забезпечення для фільтраціїрастрових зображень. ПЗ виконує корекцію кольорів відкритих растрових зображеньза допомогою фiльтрiв. Графiчнi фiльтри реалiзованi на основi точечних iпросторових(матричних) перетворень.

Програмнезабезпечення реалізовано у системі програмування Microsoft Visual С++ 6.0.

Ключові слова:

Растровезображення, DDB, DIB, BMP, матриці перетворень, MDI-інтерфейс, графічні фільтри


The abstract

Developmentof the program maintenance for filtration of raster’s images. The courseproject on discipline “The Technology of Programming the FKS”. An explanatorynote — Kharkiv:KNURE.-2009.- 62 р.

Objectof research: raster images.

Thepurpose of the course project – the ordering, deepening and application of theknowledge on technologies of the programming, received on lectures andlaboratory researches.

Themethod of research – studying the literature, writing and testing the programon the computer.

Theprogram is assigned for filtration of raster’s images.

Inthis work, the questions of development of a program maintenance for filtrationof raster’s images are considered. The PM realizes the correction of a color ofopened raster images, with the help of a filters. Graphic filters are realizedon the basis of a dot and spatial (matrix) transformations.
Ваше мнениеCAPTCHA