Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
17 стр.
Дата
22.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
961868.zip — 10.94 kb
  • aktuarn-rozraxunki_961868_1.html — 42.1 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Вступ

Темаконтрольної роботи «Актуарні розрахунки» з дисципліни «Страхування».

Страхування– це відносини по захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб принастанні окремих не передбачуваних несприятливих подій за рахунок грошовихфондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових внесків,страхових премій). Іншими словами, категорія страхування визначає системуекономічних відносин, що включає сукупність форм і методів формування цільовихфондів грошових коштів і використання їх на відшкодування збитку при різнихнепередбачених несприятливих явищах (ризиках), а також на надання допомогигромадянам при настанні окремих визначених подій у їхньому житті.

Зпогляду права страхування відноситься до цивільно-правових відносин.

Специфічніознаки страхування:

– відносини формуються принаявності імовірності настання непередбачених, раптових, несприятливихподій, що можуть викликати матеріальний збиток;

– при формуванні відносинздійснюється розподіл можливого збитку між учасниками страхування за рахуноктого, що випадковий характер подій робить їх малоймовірними для всіх учасниківодночасно;

– страхування передбачаєперерозподіл збитку, як між учасниками, так і в часі;

– замкнута розкладка збиткуобумовлює зворотність коштів, мобілізованих у страховий фонд: уся сумастрахових платежів (без обліку витрат організацій, що здійснюють страхування)повертається у формі відшкодування збитку на протязі прийнятого в розрахунокінтервалу часу в тому ж самому територіальному масштабі.

Сутність страхування полягаєв розподілі збитку між усіма ділянками страхування. Це є кооперацією поборотьбі з наслідками стихійних лих і протиріччями, що виникають у суспільствічерез розходження майнових інтересів людей. Таким чином, страхування – елементвиробничих відносин. Воно пов’язано з відшкодуванням
Ваше мнениеCAPTCHA