Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
97 стр.
Дата
19.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
960433.zip — 48.96 kb
  • vnutrshnj-audit-u-banku_960433_1.html — 239.16 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы


--PAGE_BREAK--Система внутрішнього контролю завжди належала до найважливіших елементів операційної та управлінської структури банку. Глобалізація рин­ків, жорстка конкуренція, впровадження нових банківських операцій, розви­ток інформаційних технологій призвели до суттєвого ускладнення банків­ської системи і разом з цим збільшили небезпеку ризиків для неї. Все це спричинює як ускладнення завдань внутрішнього контролю, так і зростання його значення в діяльності банку.

Внутрішній контроль запроваджується та здійснюється Правлінням бан­ку, його керівництвом та працівниками всіх рівнів. Система внутрішнього контролю — це не просто процедури або внутрішні положення, які повинні виконуватися в певний момент часу. У банку не існують окремі відділи чи підрозділи внутрішнього контролю. Ця система охоплює всі механізми кон-

тролю у банку, вона діє постійно і на всіх рівнях. Суб'єктом внутрішнього контролю виступає кожний працівник, кожний підрозділ банку.

До системи внутрішнього контролю відноситься програма підготовки кадрів, що має на меті допомогти працівникам якісно виконувати свої служ­бові обов'язки.

Внутрішній контроль дає керівництву банку впевненість у:

*   надійності та повноті фінансової та управлінської інформації;

*   належному управлінні ризиками;

* дотриманні банком чинних нормативних актів, внутрішніх поло­жень, процедур, планів;

*   достатності охорони активів;

*   раціональному та економному використанні ресурсів;

*  досягненні цілей та завдань, намічених у планах розвитку банку. Робота системи внутрішнього контролю у банку в цілому повинна здійснюватись за “принципом єдиного банку” та включати:

*   контроль за дотриманням законів та вимог нормативних актів, виконання бюджету;

*   періодичну звітність про здійснення операцій;

*   статистичний аналіз та використання його результатів;

*   незалежні  перевірки діяльності  відділів (підрозділів) та їхніх працівників;

* періодичне звірення загальних активів із сумами, відображеними в облікових записах;

* розподіл обов'язків: право надання дозволу на операцію, реєстрація операції тощо;

*  перевірку доступу посадових осіб до активів;

* ревізії документації за конкретними операціями. Внутрішній контроль грунтується на дотриманні положень зовнішніх та внутрішніх нормативних актів для забезпечення достовірності й повноти звітності, що складається у банку. Система внутрішнього контролю вклю­чає такі елементи:

*   середовище контролю (адміністративний контроль);

*   система обліку (бухгалтерський контроль);

*   процедури контролю.

Розробка та впровадження системи внутрішнього контролю і аудиту в банку є прямим обов'язком його керівництва.

Аудит, будучи методом здійснення позавідомчого фінансового контролю, не заміняє і не підмінює державний фінансовий контроль за господарською і фінансовою діяльністю економічних суб'єктів, що здійснюють відповідні державні органи [122, стр. 35] (див.таб.1.1].

Таб.1.1. Основні відмінності ревізії та аудіту.

Характеристика

 

Ревізія

 

Аудит

 

Мета проведення

 

Усунення недоліків

 

Зменшення недоліків

 

Ліквідація зловживань

 

Обмеження зловживань

 

Встановлення законності

 

З'ясування істинних причин недоліків

 

Забезпечення макси­мальної точності даних

 

Приблизна точність даних

 

Гласність

 

Оприлюднення результатів

 

Збереження професійної таємниці

 

Ініціатори проведення

 

Ревізії призначаються суб'єктами адміністративного права

 

Аудитора клієнт вибирає сам

 

Джерела фінансування

 

За рахунок суб'єкта адміністративного права

 

Аудит здійснюється за рахунок суб'єкта, що перевіряється

 

Часовий фактор

 

Ревізія існувала завжди

 

Аудит є продуктом роз­витку ревізії в особливих економічних умовах

 

 

Адміністративний контроль
Ваше мнениеCAPTCHA