Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
14 стр.
Дата
02.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
952563.zip — 8.55 kb
  • kreditnij-rizik_952563_1.html — 34.49 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

МIНIСТЕРСТВООСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ РАДIОЕЛЕКТРОНIКИ

Кафедра ЕН

МОДУЛЬНАКОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

“Банківські системи“

Харків 2010


Питання1. Метод елементарних похибок

Відповідь

Оцінкапоказників точності ТС технологічної операції методом елементарних похибокпровадиться на основі розрахунка сумарної похибки контролюємого параметра. Прицьому вихідними даними є значення величин елементарних похибок (похибокустановлення деталі в пристосування, геометрична похибка технологічногообладнання, похибка настроювання обладнання, похибки, що викликані тепловимидеформаціями тощо).

Данийметод слід застосовувати на етапі технологічної підготовки виробництва, колинедоцільно робити вибіркове обстеження технологічного процесу.

Якщоелементарні похибки взаємно незалежні, сумарну похибку δΣ параметра,що контролюється, визначають за формулою

/>,

деΔ1, Δ2, …, Δn — паралельні значення елементарних похибок;

k —коефіцієнт ризику;

λ1,λ2, …, λn — коефіцієнти, що враховують закон розподілу елементарнихпохибок.

Коефіцієнтризику k обирають в залежності від прийнятого ризику P.

Принормальному законі розподілу елементарних похибок та рівноімовірністним їхвиході за обидві межі поля допуску значення P пов’язане зі значенням функціїЛапласа Φ(k) формулою

P=100·[1-2Φ(k)]%.

Рядзначень коефіцієнта k наведено в табл. 1.33.


Таблиця1.33

P, % 32,00 10,00 4,50 1,00 0,27 0,10 0,01 k 1,00 1,65 2,00 2,57 3,00 3,29 3,89

Питання2. Метод крапкових діаграм

Відповідь

Контрольточності за альтеративною ознакою для ТС технологічної операції за методомкрапкових діаграм роблять побудовою графіків (крапкових діаграм), на яких поосі абсцис відкладають умовні номери заготовок, що обробляються, впослідовності їх обробки (або час закінчення обробки), по осі ординат —виміряні
Ваше мнениеCAPTCHA