Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
34 стр.
Дата
01.01.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
952208.zip — 20.05 kb
  • vidi-komercjnix-bankv-krter-x-klasifkac-ta-osoblivost-pobudovi-funkconuvannja_952208_1.html — 85.25 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо



Текст работы

Міністерство освіти та науки України

Вищий навчальний заклад

Відкритий Міжнародний Університет розвитку людини «Україна»

Горлівська філія

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни: «ГРОШІ ТА КРЕДИТ»

Тема: «Види комерційних банків, критерії їхкласифікації та особливості побудови і функціонування»

Розробила:

Студентка 3 курсу, групи ЗФК06

Горлівська філія ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

Факультет: _______________________________

Подгайченко Любов Миколаївна

(П.І.Б. студента)

"_____"______________________2009 р.

Викладач:

Шапко Ольга Сергіївна

(П.І.Б. професор, доцент, викладач)

"_____"______________________2009 р.

Оцінка: _______________

Підпис викладача: ___________________

"______"_______________________2009 р.

Горлівка — 2009


ЗМІСТ

 

Вступ… 3

Розділ 1. Видикомерційних банків та критерії їх класифікації 5

1.1. Поняття і види банків. 5

1.2. Сутність комерційних банків. 7

1.3. Класифікація видів комерційних банків. 9

1.4. Принципи діяльності комерційного банку. 14

Розділ 2. Особливостіпобудови та функціонування комерційних банків. 17

2.1. Сутність і структуракапіталу комерційного банку. 17

2.2. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура. 21

2.3. Функції комерційнихбанків. 24

2.4. Функціонуваннякомерційних банків. 26

Висновок… 29

Список використаної літератури… 31


Вступ

Об'єктом дослідження – виступають комерційнібанки, які набувають надзвичайної ваги в суспільному житті та відіграють неостанню роль у фінансовій системі держави. Комерційні банки своєю діяльністюглибоко проникають у всі сфери економіки, обслуговують і впливають на всіекономічні та соціальні процеси




Ваше мнение



CAPTCHA