Категория
Прочее
Тип
справочник
Страницы
18 стр.
Дата
01.10.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
917786.zip — 18.24 kb
  • programa-kursu-za-viborom-dlja-uchnv-proflnix-klasv-susplno-gumantarnogo-naprjamu-novtnja-_917786_1.doc — 89 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРІЮ УКРАЇНИ
ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 10 КЛАС
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета і завдання курсу


З огляду на сучасний динамізм зміни знань, інформація, технологій очевидно, що забезпе­чити людину необхідними знаннями в школі на все життя неможливо. Виникає потреба у на­данні учням знань про способи інтелектуаль­ної діяльності та забезпеченні набуття ними до­свіду їх реалізації, втіленого в уміннях, ключо­вих та предметних компетенціях. Тому важли­вою складовою Концепції профільного навчан­ня є курси за вибором, основними функціями яких є поглиблення і розширення змісту про­фільних предметів або забезпечення профіль­ної прикладної й початкової професійної спе­ціалізації навчання.

Дослідження учнями вітчизняної історії має значний освітній потенціал, оскільки дає стар­шокласникам можливість простежити супереч­ливі історичні процеси початку XX століття практично в усіх їх проявах: культурному, полі­тичному, суспільному, економічному. Основна увага курсу «Досліджуємо історію України» звер­нена на долю людини у відповідному історично­му контексті (особливості світосприйняття лю­дини у певну епоху, соціальні структури і спіль­ноти, сфери інтересів людей, родина, тендер­ний фактор, дитинство, ментальність тощо). Та­кий підхід сприятиме кращому розумінню учня­ми складних процесів української історії 1900— 1920 рр., допоможе уникнути надмірної політи-зації навчального матеріалу та дублювання з ос­новним курсом історії України.

Крім того, історія України 1900—1920 рр. є важливою ланкою в системі історичної освіти, необхідною для формування в учнів цілісного уявлення про минуле нашої Батьківщини. Тому курс за вибором «Досліджуємо історію України» для 10-го класу суспільно-гуманітарного напря­му відіграватиме важливу роль у світоглядному розвитку дитини.

Відповідно до Концепції профільного на­вчання, курс за вибором «Досліджуємо історію України» для профільних класів суспільно-гу­манітарного спрямування грунтується на прин­ципах: фуркації, варіативності, альтернатив­ності, наступності та неперервності, гнучкості, діагностико-прогностичної реалізовуваності. Ре­алізація зазначених принципів профільного на­вчання має відбуватися, зокрема, шляхом роз­витку в старшокласників дослідницьких умінь та відповідних компетенцій.

Мета курсу за вибором «Досліджуємо історію України» для профільних класів суспільно-гу­манітарного напряму — поглиблення системи знань учнів про історію України XX століття, яке забезпечується набуттям старшокласника­ми власного інтелектуального досвіду вивчен­ня історичного матеріалу, розвитком навчаль­но-пізнавальних
Ваше мнениеCAPTCHA