Категория
Прочее
Тип
справочник
Страницы
17 стр.
Дата
08.09.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
905142.zip — 22.08 kb
 • programa-dlja-zagalnoosvtnx-navchalnix-zakladv-geografja-10-klas_905142_1.doc — 115 Kb
 • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладівГЕОГРАФІЯ
10 клас

Рівень стандарту, академічний рівень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма з географії розроблена на основі положень Державного стандарту базової і повної середньої освіти, згідно з яким шкільна географічна освіта є складовою освітньої галузі “Природознавство”. Загальноосвітня цінність шкільної географії полягає у формуванні світоглядного розуміння природи Землі, її географічної оболонки як природного та природно-техногенного середовища, в якому протікає життя людини. Шкільна географія спрямована на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних і геоекологічних подіях у державі і світі. Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих господарів, любові до рідного краю, набуття умінь і навичок адаптації до навколишнього середовища, адекватної поведінки в ньому.

Загальною метою шкільної географічної освіти є формування у школярів географічної картини світу. Мета реалізується через розв’язання наступних головних завдань:


 • формування в учнів цілісного географічного образу Землі через розкриття регіональних та планетарних закономірностей і процесів;


 • розкриття ролі географії у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства;


 • розвиток у школярів геопросторового мислення та вміння логічно викладати свої думки, що співвідносяться з реально пізнаваними географічними об’єктами;


 • обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, єдності навколишнього середовища, людини та її діяльності в територіальному аспекті;


 • формування картографічної грамотності й культури;


 • виховання національно свідомого громадянина, патріота, дбайливого господаря, грамотної, освіченої людини, гуманіста і природолюба;


 • вироблення в учнів умінь практично застосовувати здобуті географічні знання, користуватися джерелами географічної інформації, самостійно шукати, аналізувати і передавати її;


 • розвиток здатності до співробітництва при виконанні практичних робіт та екскурсій;


 • заохочення до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів засобами географії.


Структура і зміст програми з географії базуються на принципах неперервності й наступності шкільної географічної освіти, її інтеграції на основі внутрішньопредметних зв’язків, гуманізації, гуманітаризації, диференціації навчального матеріалу в залежності від вікових можливостей учнів, практичної
Ваше мнениеCAPTCHA