Категория
Прочее
Тип
справочник
Страницы
69 стр.
Дата
07.09.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
902262.zip — 83.81 kb
  • proflnij-rven-programu-pdgotuvali_902262_1.doc — 398.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

10–11 класи

Профільний рівень

Програму підготували:
Т. Коршевнюк – кандидат педагогічних наук, старший науковий спів­робітник Інституту педагогіки НАПН України

Пояснювальна записка
Програма визначає зміст навчання біології на профільному рівні (природничо-математичний напрям) у класах біолого-хімічного, біолого-фізичного (медичного), біолого-географічного, біолого-технологічного та екологічного профілів. Він спрямований на формування в учнів системи наукових знань про закономірності живої природи та вмінь, які забезпечують використання знань у практичній діяльності і повсякденному житті для збереження власного здоров’я, охорони навколишнього середовища, створення умов для самореалізації особистості старшокласника і є необхідними й достатніми для продовження біологічної освіти у вищому навчальному закладі.

Метою профільного навчання біології є забезпечення загальноосвітньої профільної підготовки учнів з біології, розвиток навичок самоосвіти, проведення експерименту й аналізу його результатів, вмінь застосувати біологічні знання на практиці, підготовка до подальшої професійної освіти чи професійної діяльності.

Реалізація мети досягається виконанням таких завдань:
формування наукової картини живої природи на основі засвоєння учнями системи біологічних знань, ознайомлення з методами пізнання природи та взаємозв’язком між розвитком методів і теоретичних узагальнень біологічної науки;

розвиток у старшокласників пізнавальних інтересів, інтелек­туальних і творчих здібностей шляхом проведення експерименту, розв’язування біологічних задач, моделювання біологічних процесів;

оволодіння вміннями здійснювати самостійний пошук та аналіз біоло­гічної інформації, характеризувати сучасні відкриття в галузі біології;

набуття компетентності у збереженні власного здоров’я та раціональному природокористуванні;

допрофесійна підготовка до діяльності в галузях, що потребують ґрунтовних біологічних знань (медицина, сільське господарство, природоохоронна діяльність тощо)

Характеристика структури навчальної програми
Ваше мнениеCAPTCHA