Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
9 стр.
Дата
14.05.2008
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
8918.zip — 77.21 kb
  • novyj-ukrainskij-plan-schetovrusukr_8918_1.doc — 225 Kb
  • novyj-ukrainskij-plan-schetovrusukr_8918_2.doc — 245.5 Kb
Рейтинг
10  из 10
Оценок
1
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)
Субрахунки (рахунки другого порядку)
Сфера застосуваннякодназвакодназва12345Клас 1. Необоротні рахунки10Основні засоби101Земельні ділянкиВсі види діяльності  102Капітальні витрати на поліпшення земель   103Будинки та споруди   104Машини та обладнання   105Транспортні засоби   106Інструменти, прилади та інвентар   107Робоча і продуктивна худоба   108Багаторічні насадження   109Інші основні засоби 11Інші необоротні матеріальні активи111Бібліотечні фондиВсі види діяльності  112Малоцінні необоротні матеріальні активи   113Тимчасові (нетитульні) споруди   114Природні ресурси   115Інвентарна тара   116Предмети прокату   117Інші необоротні матеріальні активи 12Нематеріальні активи121Права користування природними ресурсамиВсі види діяльності  122Права користування майном   123Права на знаки для товарів і послуг   124Права на об’єкти промислової власності   125Авторські та суміжні з ними права   126Гудвіл   127Інші нематеріальні активи 13Знос необоротних активів131Знос основних засобівВсі види діяльності  132Знос інших необоротних матеріальних активів   133Знос нематеріальних активів 14Довгострокові фінансові інвестиції141Інвестиції в зв’язані сторони за методом обліку участі в капіталіВсі види діяльності  142Інші інвестиції в зв’язані сторони   143Інвестиції в незв’язані сторони 15Капітальні інвестиції151Капітальне будівництвоВсі види діяльності  152Придбання (виготовлення) основних засобів   153Придбання інших необоротних матеріальних активів   154Придбання (створення) нематеріальних активів   155Формування основного стада 16Довгострокова дебіторська заборгованість161Заборгованість за майно, що передано у фінансову орендуВсі види діяльності  162Довгострокові векселі одержані   163Інша дебіторська заборгованість 17Відстрочені податкові активи За видами
Ваше мнениеCAPTCHA