Категория
Безопасность жизнедеятельности
Тип
реферат
Страницы
9 стр.
Дата
04.08.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
874723.zip — 30.14 kb
  • dzherela-vivchennja-vdtvorennja-naselennja_874723_1.doc — 132 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Джерела вивчення відтворення населення.
1.Джерела демографічної інформації.
Від творення населення являє собою багатоаспек тний і складний процес й не піддається однознач ному визначенню. Його можна характеризувати з різних боків і точок зору. Комплексне вивчен ня відтворення населення та його розвитку пе
редбачає збирання, систематизацію, узагаль нення та аналіз великого обсягу різнобічна інформації за допомоги різних методів. Це до зволяє скласти об'єктивну оцінку відтворення населення та окремих демографічних процесів у контексті суспільного та економічного розвитку країни.

До джерел демографічної інформації належать друковані видання, які містять кількісні відомості про населення та демографічні про цеси. їх розрізняють за такими ознаками:

  за мірою охоплення
  (населення світу,
регіону, країни або її окремих територій міських і сільських населених пунктів);


  за характером даних (чисельність і склад населення на певну дату, характеристики демографічних подій за період, змішані характеристики демографічних про цесів);

за часом, до якого належать дані (істо рико-демографічні, ретроспективні, поточні, демографічні прогнози);
Ваше мнениеCAPTCHA