Категория
Информатика
Тип
дипломная работа
Страницы
5 стр.
Дата
05.07.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
747362.zip — 4.31 kb
  • statichn-xarakteristiki-viprjamnix-dodv_747362_1.html — 12.88 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПРЯМНИХ ДІОДІВ


Випрямні діоди - це напівпровідникові прилади, принцип дії яких полягає, у використанні вентильних властивостей випрямляючих контактів, які призначені для перетворення змінного струму у постійний. Таким контактом може бути електронно-дірковий перехід (ЕДП), контакт метал-напівпровідник (діод Шоткі) або гетероперехід. Найпоширеніші в електроніці випрямні діоди створені на ЕДП.

В лабораторній роботі досліджуються випрямні кремнієвий і германієвий діоди, принцип дії яких заснований на інжекції та екстракції носіїв заряду через ЕДП.

Для формування ЕДП монокристал напівпровідника легують почергово акцепторною і донорною домішками так, щоб з різних боків зразка сформувались області діркової р і електронної n провідності (рис. 1, а). Через технологічні особливості виготовлення діодів найпоширеніші несиметричні ЕДП, у яких область з найбільшою концентрацією легуючої домішки називається емітером і позначається n+, як показано на рис. 1, а. У потужних випрямних діодах використовуються р+ - емітери. Область напівпровідникового кристала з меншим ступенем легування називають базою. Оскільки на межі поділу областей має місце перепад концентрацій основних носіїв, електрони переходять із n+ - області в р - область, залишаючи позитивно заряджені іони донорної домішки, а дірки - у протилежному напрямі, залишаючи негативно заряджені іони акцепторів. При цьому електрони, перейшовши із n+ - в р - область, рекомбінують поблизу границі поділу цих областей з дірками р - області, а дірки, які перейшли із р - області в n+ - область, рекомбінують з електронами n - області. В районі контакту формується подвійний електричний шар, утворений позитивними нерухомими зарядами донорів () і негативним обємним зарядом акцепторів (). Подвійний шар іонізованих атомів домішок має великий опір, тому що позбавлений рухомих носіїв заряду. Його ще називають запірним шаром або областю просторового заряду (ОПЗ).
Ваше мнениеCAPTCHA