Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
контрольная работа
Страницы
6 стр.
Дата
27.06.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
723032.zip — 49.41 kb
  • zhurnal-gospodarskix-operacj-shaxova-ta-saldovo-oborotna-vdomst-balans-ta-zvt-pro-fnanso_723032_1.doc — 484 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Хмельницький національний університет
Факультет дистанційного навчання
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з бухгалтерського обліку

студентки групи ОАз-4-06
Дзенглюк Людмили Іванівни
Викладач
Рибчинська Людмила Анатоліївна
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - 2010 р.


Завдання
1 За наведеними в таблиці 2 операціями скласти журнал господарських операцій
2 Здійснити необхідні розрахунки по операціях та скласти бухгалтерські записи
3 Скласти шахову відомість за синтетичними рахунками
4 За даними синтетичних та аналітичних рахунків скласти сальдово-оборотну відомість за місяць
5 Скласти баланс підприємства на початок та кінець періоду відповідно до П(С)БО 2 "баланс"
6 Скласти Звіт про фінансові результати згідно П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати"Таблиця 1. Залишки по рахунках бухобліку на 1 червня, тис.грн.


Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства

Сума

Рахунок

Основні засоби по первинній вартості

355451,3

101

Знос основних засобів

167304,9

131

Нематеріальні активи

573,9

121

Знос нематеріальних активів

172,6

132

Капітальні інвестиції

1021,1

151

Заборгованість перед Пенсійним фондом

420

651

Заборгованість перед фондами

101,5

652

Виробничі запаси

35735,4

201

- сировина та матеріали

3980


Незавершене виробництво

1846

231

Довгострокові фінансові інвестиції

22635,1

141

Готова продукція

1584,40

260

Товари

73,5

280

Векселі одержані

941,7

162

Отримані від покупців аванси

1022,4

631

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

21142,6

371

Відстрочені податкові активи

-

171

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

6540,7

641

Векселі видані

-

511

Інша поточна дебіторська заборгованість

51070,9

377

Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги


333

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

356,6

372

Резерв сумнівних боргів

7992,9

381

Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах

5128,7

671

Поточний рахунок

7280,5

311

Витрати майбутніх періодів

332,3

391

Забезпечення виплат відпусток

-

471

Каса

1,2

301

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

104426,8

441

Заборгованість з позабюджетних платежів

72,5

611

Резервний капітал

7025,5

431

Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб

15

372

Заборгованість по довгострокових кредитах банків


501

Заборгованість підприємства по нарахованих податках

5011,4

611

Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги

2383,7

631

Відстрочені податкові зобов'язання

3068,6

541

Статутний капітал

69795,4

401

Короткострокові кредити банків

47478,3

601

Додатковий капітал

82907,9

421

Нарахована заробітна плата

2289,1

661
<</div>
Ваше мнениеCAPTCHA