Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
курсовая работа
Страницы
84 стр.
Дата
15.06.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
662260.zip — 109.39 kb
  • oblk-nemateralnix-aktivv_662260_1.doc — 548 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністерство науки та освіти України
Донецький національний університет
Кафедра обліку та аудиту
Облік нематеріальних активів

Студент С. Єфремов
дата представлення до захисту підпис
Спеціальність 0106
форма навчання денна
Група укр.
Науковий керівник Н.В. Піскунова
дата представлення до захисту підпис
Донецьк
2002 р.

ЗМІСТ ВСТУП.. 31. Загальна характеристика теми дослідження. 52. Характеристика рахунків 12 „Нематеріальні активи” та
19 „Негативний гудвіл”. 93. Визнання й оцінка нематеріальних активів у відповідності до П(С)БО.. 184. Аналітичний облік НМА та документування операцій.. 255. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів.. 286. Облік амортизації нематеріальних активів.. 327. Переоцінка та зменшення корисності НМА. 358. Облік інвентаризації НМА.. 37ВИСНОВОК.. 39Список використаних джерел.. 41ВСТУП
Успішне вирішення стратегічного завдання становлення і розвитку ринкових
відносин в постсоціалістичних країнах значною мірою базується на перебудові і
вдосконаленні форм і методів бухгалтерського обліку й аудиту. Зростаюча
інтернаціоналізація господарських зв’язків виробничих суб’єктів, в свою
чергу, обумовлює необхідність інтегрування бухгалтерського обліку в систему
міжнародної практики обліку і статистики.
Якісно нові вимоги до підвищення ефективності обліку і відображення у
звітності фінансових і виробничих активів підприємств визначають всебічне
осмислення і введення в практику обліку якісно нового виду активів —
нематеріальних активів. Дана категорія певною мірою є новою для господарської
практики України, а також маловивченою і не до кінця розробленою. Але, не
дивлячись на це, в реальному житті зустрічатися з ними доводиться все
частіше: в результаті повсюдного використання комп’ютерних
Ваше мнениеCAPTCHA