Категория
Информатика
Тип
дипломная работа
Страницы
80 стр.
Дата
15.04.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
396125.zip — 48.03 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Амплитудный накопитель сигнала некогерентного рассеяния

Анотація


Проект має функціональну і принципову схеми амплітудного накопичувача, результат якого використовується для допоміжного контролю під час основної процедури обробки сигналу НР з метою вилучення відгуків від літаючих об'єктів. В записці представлено опис основних принципів, які були покладені в основу розробки пристрою, а також його прототипи і аналогічні пристрої.

Приведені алгоритми, які реалізують накопичення для одержання стандартних сеансів і сеансів короткої тривалості. Представлено деяке програмне забезпечення, що реалізує алгоритми при використанні язика "ТурбоБейсик".

Приведені розрахунки надійності амплітудного накопичувача, які показали, що пристрій забезпечує задане значення ймовірності безпомилкової роботи. Приведена технологія виготовлення і збору амплітудного накопичувача, а в кінці проекту приділена увага техніко-економічному обгрунтуванню необхідності розробки даного пристрою, приділена увага охороні праці і навколишнього середовища.

Annotation

project contains the functional and basic circuits of the peak store used in real time for the control of the basic procedure of accumulation of a IS signal with the purpose of elimination of reflections from flying objects. In a slip the description of the basic principles fixed in a basis of development of the device, and also its prototypes and similar devices. algorithms realizing accumulation for reception of standard sessions and sessions of short duration are given. Some software realizing algorithms at use of functions of TurboBASIC language is submitted.accounts of reliability of the peak store are given which have shown, that the device provides the given meaning of probability of non-failure operation. The technology of manufacturing and assembly of the peak store is given, and at the end of the project the attention to the feasibility report of necessity of creation of the given device is given, the attention to protection of work and environment is given.
Ваше мнениеCAPTCHA