Категория
История
Тип
реферат
Страницы
14 стр.
Дата
10.04.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
364447.zip — 10.86 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

БОРОТЬБА ЦАРИЗМУ ПРОТИ УКРАЇНОФІЛЬСТВА У
ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Після приєднання
українських земель до Російської держави національне пригноблення українського
народу поступово перетворювалося на офіційну політику російського уряду, який
розглядав Україну як свою колонію, проводячи планомірну політику русифікації.

Різні аспекти його
боротьби проти українофільства розглядалися у працях В.Антоновича,
М.Костомарова, М.Драгоманова, М.Грушевського, Д.Дорошенка, О.Єфименко. 1
Однак, вони не мали змоги ознайомитися з багатьма документами, які стали
відомими у часи існування СРСР та в сучасний період. Історики радянської доби
звертали більше уваги на економічне підкорення України. 2 Окремі
питання боротьби царату із українофільством розглядалися у працях сучасних
вітчизняних науковців. 3 Метою даної роботи є дослідження способів
боротьби із українофільством, підсумком якої була повна асиміляція українських
земель у складі Російської імперії.

Використовуючи
неграмотність більшості населення України, низький рівень політичної свідомості
українців, відсутність у більшості з них прагнення до створення національної
держави (чому багато років сприяли російські урядовці), царизм поступово
створював для себе сприятливі умови для різноманітних маніпуляцій свідомістю
українців, цілеспрямовано проводячи русифікацію системи державного управління,
суду, школи, науки.

Мандрівник Йоганн Георг
Коль, торкаючись стосунків українців і росіян, зазначав, що відраза українців
до росіян, їхніх гнобителів, була така велика, що її можна назвати ненавистю.
Властива для росіян любов до царя була зовсім чужою для українців, які слухали
монарха, але вважали його владу чужою, бо їх батьківщина хоча і уклала союз із
Московщиною, але росіяни обманули українців. 4 Це твердження у першу
чергу стосувалося переважно сільських жителів України. Характеризуючи
українців, сучасники відзначали ті чи інші їхні етнопсихологічні риси,
виходячи, звісно, з особистих смаків, громадських позицій, тодішньої
кон’юнктури тощо. Бувало й таке, що ті ж самі людські якості трактувалися
по-різному. Але загалом зазначалося, що українці – більш веселі й вільні, ніж
жителі інших місцевостей Росії, скромні, добросердечні та богомільні, але у
гніві дуже запальні. Усі вони полум’яно люблять свою вітчизну і поважають
пам’ять предків. 5 З іншого боку на українських землях у другій
половині ХІХ ст. було зовсім нормально, що дехто вважав себе водночас і
малоросом (українцем), і росіянином. Найвідоміший приклад цього типу – це
козацька старшина, члени якої шукали визнання як члени російського дворянства і
тому, здавалося б, асимілювалися і русифікувалися. Були й представники
інтелігенції, які пішли цим шляхом. Найвідомішим був письменник Микола Гоголь,
українець, який друкувався тільки російською мовою. Цих і інших українців, які
вірили, що є гармонійна сполука між прив’язанням до Малоросії і до Росії в
цілому, в літературі називають русифікованими. 6 В ході розвитку
українського національного руху деякі його провідники прийшли до висновку, що
рух уціліє тільки тоді, коли люди чітко для себе вирішать, хто вони є насправді
– українці, росіяни чи поляки. В даному випадку виключалася самоідентифікація
особи як члена кількох націй. Тому не дивно, що М. Драгоманов називав обрусілих
українських інтелігентів “іноземцями вдома”. 7 Найавторитетніший
сучасний знавець історичної проблематики, пов’язаної із українською нацією,
Іван Лисяк-Рудницький наголошував, що суспільні перетворення, які відбувалися
на українських землях у ХІХ ст., підготували народ до сприйняття національної
ідеології, розробленої кількома поколіннями інтелектуалів. Політика ж царської
Росії полягала в тому, щоб придушити діяльність інтелектуальних кіл. Водночас
уряд застосовував до мас систему патерналістичного нагляду, щоб таким чином
захистити їх від “зараження” та назавжди тримати у стані громадянської
незрілості. Ця політика була відносно успішною, бо завдяки їй формування
модерної української нації розтяглося на десятиліття. 8
Національно-культурний тиск на українців був настільки сильним, що вже
наприкінці ХІХ ст. французький політик, сенатор К.Делямар вже відзначав, що в
Європі існує народ, забутий істориками, хоча ще в кінці минулого століття “всі
у Франції і в Європі вміли відрізнити Русь від Московії”. 9 Такий
результат був досягнутий шляхом планомірної політики із використанням
поліцейського нагляду, обмеження сфери вживання української мови і збільшення
вжитку російської, а також із використанням засобів масової інформації, які на
той час ще тільки набирали силу, як сучасна “четверта влада” у суспільстві.
Авторитаризм у політиці самодержавства у першу чергу потребував створення
карального органу, який би забезпечував “політичний контроль” за вподобаннями
підкорених народів. Для контролю над політичними вподобаннями та свідомістю
населення Росії 28 квітня 1827 р. був створений окремий Корпус жандармів. 1
липня 1836 р. вийшло Положення про корпус жандармів, у відповідності до якого
вони повинні були, як і поліція, виловлювали злодіїв, втікачів, переслідувати
розбійників, а також контролювати товари, що пересувалися за кордон. Окремий
Корпус жандармів був привілейованою частиною системи політичного розшуку. До
функцій органів політичного розшуку входили: спостереження за громадськістю,
народом, підозрілими особами, викриття таємних товариств, контроль за
діяльністю державного апарату із виявленням неблагонадійності чиновників всіх
рангів, спостереження за іноземцями, розслідування всіх важливих справ у
імперії, спостереження за листуванням тощо. 10 З моменту утворення
Корпусу жандармів престиж служби в ньому був достатньо великим. Для вступу до
Корпусу від офіцера обов’язково вимагалася відповідність кільком умовам:
закінчення вищого чи юнкерського училища по першому розряду, відсутність боргів
та перебування на стройовій військовій службі не менше трьох років. Особа, яка
відповідала цим вимогам, повинна була витримати попередні іспити при штабі
Корпусу жандармів для занесення до кандидатського списку, і лише потім, у
порядку черги, прослухати чотири місячні курси у Петербурзі і витримати
випускний іспит. Відбір офіцерів був настільки суворим, а бажаючих так багато,
що без протекції потрапити на жандармські курси було практично неможливо.
Причому жандармські офіцери принципово не повинні були бути членами місцевих
політичних партій. 11 За особами, які намагалися ознайомити широкі
верстви селян із забороненими творами українських авторів, встановлювався
таємний нагляд. До яких меж могла дійти діяльність жандармів свідчать матеріали
допиту Т.Г.Шевченка після розгрому Кирило-Мефодіївського товариства, коли його
вірші називали такими, що можуть “скаламутити малоросіян проти самодержавства”. 12
Після 1861 р. таємний нагляд було встановлено за В.Антоновичем. Причому перші
п’ять років цей нагляд здійснювався досить ретельно. У своїх спогадах
В.Антонович зазначав, що його неодноразово викликали до жандармерії у зв’язку
із 12 політичними справами. 13 Сам В.Антонович, читаючи лекції у
Київському університеті, наголошував, що боротьба, яку вели мешканці України за
свої національні інтереси зі зброєю в руках протягом минулих століть, повинна
бути продовжена легальними методами. 14 Він підкреслював, що чим
довше живе народ, тим більше у нього з’являється бажання налагодити своє життя
якомога краще. 15
Ваше мнениеCAPTCHA