Категория
Информатика
Тип
курсовая работа
Страницы
37 стр.
Дата
07.04.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
348193.zip — 20.7 kb
  • nformatizacja-osvti_348193_1.html — 85.19 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

name="_Toc278201887">Зміст

освіта інформатизація
телекомунікаційний навчальний

Основні позитивні кроки і тенденції щодо впровадження ІКТ у
системі освіти

Створення і функціонування Української науково-освітньої
телекомунікаційної мережі УРАН.


 

name="_Toc278113732">Вступ


Однією
з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від індустріального
до інформаційного суспільства. Об’єм знань, що породжується світовою
спільнотою, подвоюється кожні два-три роки. Тому в сучасному інформаційному
суспільстві необхідні вміння здобувати, критично осмислювати та використовувати
інформацію, що передбачає оволодіння інформаційними технологіями.

Базисом
глобального процесу інформатизації суспільства є інформатизація освіти, яка
повинна випереджати інформатизацію інших напрямів суспільної діяльності,
оскільки саме тут формуються соціальні, психологічні, загальнокультурні і
професійні підвалини для інформатизації суспільства. Уміння самостійно набувати
знання на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства перетворюється в
життєву необхідність кожного. Вченими , розробниками компетентнісного підходу,
виділено 7 наскрізних для всіх рівнів освіти ключових компетентностей: уміння
навчатися, загальнокультурна грамотність, здоров’язберігаюча,
інформаційно-комунікативна, соціальна, громадянська, підприємницька
компетентності. Такий перелік компетентностей є вмотивованим, він
співвідноситься з тими вимогами, які ставляться до освіти в європейських
країнах. Система освіти повинна забезпечити здатність людини до самоосвіти,
сформувати вміння самостійно орієнтуватися в накопиченому людством досвіді, забезпечити
набуття вмінь використання інформаційно-комунікаційних технологій для
розв’язання поставлених задач, усвідомлення можливостей їх використання.
Розв’язувати ці актуальні проблеми педагогіки покликані нові
особистісно-орієнтовані педагогічні та інформаційні технології. Саме
інформаційно-комунікаційні технології дозволять найбільш ефективно реалізувати
можливості, що закладені в нових педагогічних технологіях. Результатами
інформатизації освіти мають бути: розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної
освіченості); розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових
стандартів; скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на
всіх рівнях підготовки кадрів; інтеграція навчальної, дослідницької та
виробничої діяльності; удосконалення управління освітою; кадрове забезпечення
усіх напрямів інформатизації України шляхом спеціалізації та інтенсифікації
підготовки відповідних фахівців.
Ваше мнениеCAPTCHA