Категория
Банковское дело
Тип
реферат
Страницы
5 стр.
Дата
06.04.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
340359.zip — 4.07 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

В 19 Висвітлюються питання ринку засобів виробництва, його складові елементи: історія розвитку та становлення в Україні, зарубіжні досвід і економічна роль бірж, їх класифікація тощо. Для слухачів системи післядипломної освіти керівників і спеціалістів АПК, студентів економічних спеціальностей. Рекомендовано науково-методичною Радою Інституту післядипломної освіти керівників

і спеціалістів АПК, протокол від 1999 р. Підготували: Збарський В. К. , зав. кафедрою економіки, реформування і ринкових відносин, доцент; Бузовський Є. А. , професор, проректор ІПОКС АПК. Рецензенти: Орехівський Г. А. , доцент НАУ, канд. ек. наук, Семенов Ю. Г. – доцент, канд. ек. наук ІПОКС АПК.

Відповідальний за випуск: ректор ІПОКС АПК, професор Бабієнко М. Ф. Серія “Біржі і біржова діяльність ” Випуск 1 (Лекції для системи післядипломного навчання сільськогосподарських кадрів) Редактор: Сердюк С. П. , Бургомістренко Підписано до друку 1999 р. Формат 60 х 84 1/16. Ум. друк. арк. . Обл. вид. арк. .

Тираж 500 Ціна 3 грн. Замовлення № . ІПОКС АПК:252041, Київ, вул. Героїв Оборони, 11 Лекція І Економічна роль товарних бірж і основні тенденції їх розвитку на сучасному етапі' 1. Роль і функції ТБ в умовах ринкової економіки 2. Класифікація ТБ 3. Огляд розвитку міжнародної біржової торгівлі 4.

Характеристика і основні тенденції розвитку ТБ України 1. Роль і функції ТБ в ринковій економіці Сучасний етап розвитку України характеризується переходом до ринкової економіки, ринкових відносин, актинним формуванням інфраструктури ринку. В складі цієї інфраструктури одне з основних місць належить біржам: товарним, фондовим, валютним та іншим. Найбільш масовий розвиток одержали товарні біржі (ТБ), які являють собою
Ваше мнениеCAPTCHA