Категория
История
Тип
реферат
Страницы
18 стр.
Дата
04.04.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
328891.zip — 13.06 kb
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь

Установа адукацыі

«Брэсцкі дзяржауны тэхнічны універсітэт»

Кафедра Іннавацыйнай дзейнасці і фінансауРэферат

па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі»

на тэму: Нацыянальна-дзяржаунае будауніцтва у БССР у 1921-1927 гг.Выканала студэнтка

курса спецыяльнасць шыфр-

Праверыу:Брэст, 2011 г.


Вялікае значэнне для краіны мела нацыянальна-дзяржаунае будауніцтва. У перыяд грамадзянсккай вайны склауся ваенна-палітычны саюз савецкіх рэспублік. Пераход да міру патрабавау новых падыходау у вырашэнні нацыянальна-дзяржаунага пытання.

Аднауленне народнай гаспадаркі патрабавала большцесных эканамічных адносн паміж рэспублікамі. 13-17 снежня 1920 года ў Мінску прайшоў II Усе беларускі з езд Саветаў . На ім у Канстытуцыю былі ўнесены змяненні, зацверджана структура дзяржаўнай улады: вышэйшая ўлада належыла з езду Саветаў, ЦВК - распараджальны орган з езда, выканаўчая ўлада ў СНК рэспублікі. Была ўведзена дзяржаўная манаполія, зямля перадавалася сялянам, але часткова. Лепшыя панскія маёнткі аддаваліся пад арганізацыю саўгасаў. З езд ратыфікаваў умовы Рыжскага пагаднення ад перамір і і надаў Расійскаму ўраду права заключаць любые міжнародныя пагадненні ад імя БССР.

На працягу першай паловы 1923 г. распрацоувалася усесаюзная Канстытуцыя, праектякой было даручана распрацавацьса умесна с вышэйшым іорганамі улады саюзных рэспублік. Савецкая Беларусія прыймала актыуныя дзеянні. Беларуская камісія, пры ЦВК СССР, нападставе Дэкларацыі і Саюзнага Дагавора правяла значную работу да падрыхтоуке праекта. 1923 г. другая сесія ЦВК СССР увяла у дзеянне Канстытуцыю СССР і вырашыла вынесці пытаннеа бяе зацверджанні на II з'ездзеСаветау СССР і з'езды Саветау рэспублік.

Канстытуцыя СССР была адобрана з ездамі Саветау усіх саюзных рэспублік. 5 з езд Саветау, 1924 г., ад імя працаунікоу Беларускай ССР таксама одобрылі Канстытуцыю СССР.1924 г. Iз езд Саветау СССР зацьвердзілі Канстытуцыю СССР. Такім чынам завершылася афармленне СССР.

Уваходжанне БССР у склад СССР мела вялікую ролю у лесе беларускага народа. Ано дало магчымасць вырашыць пытанне аб захоуванні тэрыторыі.
Ваше мнениеCAPTCHA