Категория
Деньги и кредит
Тип
реферат
Страницы
7 стр.
Дата
27.03.2013
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
279144.zip — 12.87 kb
  • lizing_279144_1.rtf — 114.57 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

'Lоzings.

Lоzings(noma):
- kustamo un nekustamo objektu lietoрanas tiesоbu izmantoрana par noteiktu atlоdzоbu; raюoрanas priekрmetu vai iekвrtu noma ar vai bez izpirkрanas tiesоbвm.

Lоzings ir seviрнa kredоta attiecоbu forma, kura dod iespзju uzтзmзjam iegвdвties kustamo un nekustamo оpaрumu, neizтemot no apgrozоbas lielas naudas lоdzekпu summas investоciju veikрanai.

Lоzings ir finansзjuma veids, kura procesв lоzinga тзmзjs iegыst lоzinga objektu, par kuru ir samaksвjis lоzinga devзjs. Lоzinga gaitв lоzinga тзmзjs norзнinвs ar lоzinga devзju par aizdoto naudu (maksв procentus) un atkarоbв no lоzinga veida maksв maроnas amortizвcijas maksu vai izpirkuma maksu.

Kas ir lоzings un kв tas darbojas. Runвjot vienkвrрв valodв jыs aizтematies naudu no kвdas lоzinga kompвnijas un atdodat to veikalam, kurв vзlaties iegвdвties kвdu preci. Kamзr parвds nav nomaksвts, lоzinga objekts ir lоzinga kompвnijas оpaрums, bet tiklоdz tas izdarоts prece ir jыsu.

Galvenie ar lоzingu saistоtie termini.5

1. Lоzinga тзmзjs ir fiziska vai juridiska persona, kas iegвdвjas lоzinga objektu un maksв ikmзneрa maksu kas sastвv no amortizвcijas maksas (vai izpirkuma maksas), procentiem un citiem maksвjumiem (komisijas maksas, papildus maksвjumi, soda naudas utt.).
2. Lоzinga devзjs ir lоzinga kompвnija.
3. Lоzinga objekts ir tas priekрmets (piemзram maроna, dzоvoklis, iekвrtas u.t.t.), ko lоzinga тзmзjs lieto un maksв par to lоzinga devзjam. 4. Lоzinga maksa (tiek saukta arо par nomas maksu, izpirkuma maksu, lоzinga maksвjumu un tamlоdzоgi) ir maksa, ko lоzinga тзmзjs maksв lоzinga devзjam katru mзnesi (vai ceturksni) un tв sastвv no lоzinga objekta izpirkuma maksas, procentiem, komisijas maksas,
Ваше мнениеCAPTCHA