Категория
История
Тип
курсовая работа
Страницы
46 стр.
Дата
22.03.2013
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
243232.zip — 29.91 kb
  • evoljucja-ukranskogo-kozactva_243232_1.html — 109.14 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ПЛАН


Вступ

Розділ 1. Зародження та
становлення українського козацтва в XV-XVI ст.

1.1
Причини виникнення
українського козацтва, його становлення

1.2
Утворення Запорозької
Січі, її організація та устрій

Розділ 2. Генеза
українського козацтва, як соціально-військового стану у XVII ст.

2.1
Утворення козацького
реєстру, його еволюція

2.2
Еволюція державницьких
поглядів та правового статусу українського козацтва

2.3
Вплив козацтва на
соціально-економічні відносини та культуру України

Висновки

Список використаної
літератури

 


Актуальність дослідження. У багатовіковій історії
України важливе місце належить козацтву. За слушним висловом В.Б. Антоновича в
ньому найвиразніше і найяскравіше визначилася "провідна ідея, що виявляла
собою жадання народу", основою якої був принцип демократизму і рівного
політичного права для кожної особистості. Ці засади простежуються на прикладі
діяльності козацтва в різних сферах суспільного життя. Так, освоюючи степові
простори, козаки, всупереч панівному феодальному способові виробництва,
розвивали власне господарство, що базувалося на вільнонайманій праці.
Ґрунтуючись на глибоких історичних традиціях, козацтво відродило перерваний
іноземними загарбниками державотворчий процес в Україні. Вагомий його внесок у
розвиток матеріальної культури та духовного життя народу.

Зрештою, з середини XVII ст. козацтво
почало репрезентувати перед світом український етнос, а українці дістали назву "козацького
народу". Історичні джерела свідчать про появу українського козацтва в
другій половині XV ст. на теренах так званого "Великого кордону",
який протягом тривалого часу розділяв європейську та азійську цивілізації.
Звідси цілком закономірним було існування типологічно схожих явищ — гайдуків у
Болгари та Волощині, секеїв в Угорщині й Трансільванії, граничарів та ускоків у
південних слов’ян, татарських козаків у Кримському ханстві, донського козацтва
в Московії. Причини походження цих вільних громад відповідно позначилися на
багатьох рисах їхнього внутрішнього устрою, соціальному становищі, формах і
методах діяльності, стосунках із владою та суспільних функціях. Однак
подібність українського козацтва до аналогічних прикордонних утворень не знімає
питання про його особливість та унікальність щодо місця й ролі у вітчизняній
історії. Адже, зародившись на прикордонні, козацтво за порівняно незначний
відрізок часу — протягом двох століть, не лише зросло чисельно і стало вагомою
військовою силою, поширило свій вплив на більшу частину українських земель, а й
піднеслося до усвідомлення та відстоювання загальнонаціональних інтересів.
Ваше мнениеCAPTCHA