Категория
География
Тип
реферат
Страницы
2 стр.
Дата
11.03.2013
Формат файла
.rtf — Rich Text Format (Wordpad)
Архив
194475.zip — 5.58 kb
  • egipt_194475_1.rtf — 30.75 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

'Egiptas
1Geografinл padлtis

Egiptas yra Afrikos Рiaurлs Rytuose.Iр Рiaurлs Egiptа skalauja Vidurюemio jыra, iр Rytш - Raudonoji jыra. Рalies kaimynai: iр Vakarш - Libija, iр Pietш - Sudanas, iр Rytш - Izraelis.59 000km2 Egipto (iр Rytш) arba Sinajaus pusiasalis, priklauso Azijai.
2Geologinл sandara, reljefas, gamtiniai
iљtekliaiEgiptas yra ant senшjш platformш, kurioms 3-2 mln. metш. Tik kai kuriose vietose iрkyla senшjш platformш skydai, bei Sinajaus pusiasalis yra baikalinлs kalnodaros suformuoto reljefo srityje. Egipte vyrauja 300-2000m. aukриiai. Yra al Kataros бduba(-133m.). Aukриiausia vieta - Katerinos kalnas Sinajaus pusiasalio Pietuose (2637 m.). Рalies Rytuose yra grabenш virtinл. Jie yra prie Afrikos ir Arabijos plokриiш ribos. Egipte yra naftos, geleюies, apatitш, fosforitш, urano gamtiniш iрtekliш.
3Klimato juosta, klimato bruoћaiEgiptas yra atogrаюш ir subtropinлse klimato juostose. Iрskyrus maюа Egipto plotа, esantб subtropinлje klimato juostoje, visoje рalyje yra sausa ir karрta. Ypaи karрta bыna 5-11 mлnesiais, nes saulлs spinduliai krinta staиiausiai. O рiaurinлje Egipto dalyje, esanиioje subtropinлje klimato juostoje drлgniau bыna 11-5 mлnesiais, nes visos klimato juostos tarsi pasislenka link Рiaurлs. Tada subtropinлje klimato juostoje vyrauja tropinis klimatas.
4Gamtinл zona ir bыdingi gamtos
bruoћaiEgiptas yra pusdykumiш ir dykumш gamtinлje zonoje. 96% Egipto teritorijos uюima dykumos. Gyvenamoji teritorija sudaro ~3% Egipto ploto. Didюiausi plotai - pusdykumiш ir dykumш dirvoюemiai, tik prie Nilo ir Nilo deltoje yra aliuviniai dirvoюemiai. Gyvыnija ir augalija skurdi, iрskyrus oazлse. Gyvыnai ir augalai yra prisitaikж gyventi sunkiomis s№lygomis.
5Gyventojai ir jш ыkinл veikla1997m. Egipte buvo
Ваше мнениеCAPTCHA