Категория
История
Тип
реферат
Страницы
16 стр.
Дата
10.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
187873.zip — 19.3 kb
  • stanovlennja-storosofsko-paradigmi-v-starodavnomu-svt_187873_1.doc — 69 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Реферат

" Становлення
історіософської парадигми
в Стародавньому світ і "


Вступ

Суспільство,
як і будь-яка інша цілісна система, для свого нормального функціонування
потребує безперервного потоку інформації. З того моменту, як суспільство стало
на ґрунт цивілізації, у його пам’ят і поряд із «поточною» інформацією повинна
зберігатись також інформація довготривала, яка стосується ґенези сущого,
історична. У цій інформації постійно присутні всі три часові проекції даного
суспільства: його родове минуле (ґенеза), його видове теперішнє (існуюча фаза
суспільної еволюції) і його майбутнє. Таким чином, було б помилкою зводити
історичну свідомість до «історичної пам’яті», оскільки це означало б ототожнити
її з^ досвідом минулого, позбавивши його вимірів теперішнього і майбутнього.
Так само неправомірно ставити знак рівності між історичною і суспільною
свідомістю, оскільки перша – лише вимір, зріз другої.

При
аналізі категорії «історична свідомість» слід відзначити складний характер її
функцій в системі «суспільство». В плані теоретичному вона визначає
просторово-часову орієнтацію суспільства і тим самим сприяє його самопізнанню;
у плані «прикладному» – історіографічному – вона визначає спосіб фіксації
історичної пам’яті (міф, хроніка, історія), її відбір, обсяг і зміст, тобто
виступає стосовно історіографії як нормативна та рефлективна галузь.

Людина
– істота історична, і це стосується не тільки її соціальної природи, але і її
духовності, бо лише в ході історії і через історію вона пізнає довкілля та себе
в ньому. Як вже зазначалось, співвіднесення у суспільній свідомості всіх трьох
модальностей часу та поява потреби розрізняти історичні часи і ареали, зіставляти
відповідні до них стани суспільства (реальні та ідеальні) є свідченням появи
історичної свідомості в широкому, загальнокультурному сенсі цього слова.
Ваше мнениеCAPTCHA