Категория
История
Тип
реферат
Страницы
17 стр.
Дата
09.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
183803.zip — 24.5 kb
  • etnchna-specifka-duxovno-kulturi-grekv-priazov-ja_183803_1.doc — 88 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Етнічна специфіка духовної культури греків Приазов'я

Підвищений інтерес українських етнографів до Приазов'я
закономірний, оскільки це один з найбільш змішаних в етнічному відношенні
регіонів України. Питання міжетнічних зв'язків у нових політичних і соціально-економічних
умовах займають одне з провідних місць у дослідженнях етнологів не тільки нашої
країни, а й усього світу. Причому слід зазначити, що в даний час етнічна
специфіка у більшості народів зміщується з матеріальної сфери в сферу духовну. В цьому зв'язку
являє великий інтерес вивчення весільного ритуалу, оскільки в ньому найбільше
акцентована етнічна специфіка того або іншого народу, а в даному випадку греків
Приазов'я.

Мета статті – прослідити етнічну специфіку греків Приазов'я
(урумів-тюркофонів і румеїв-еллінофонів) в історичній ретроспективі в контексті
їх етнокультурної взаємодії з іншими народами на матеріалі весільної
обрядовості.

Слід
зазначити, що сьогодні існують лише праці описового характеру. Серед них стаття
С.І Маркова [1], яка висвітлює урумське весілля кінця ХІХ століття, і робота
краєзнавця О. Ксенофонтової-Петренко [2] про румейське весілля в с. Сартана. Звертає на себе
увагу праця проф. В.К. Борисенко [3]. Це одна з небагатьох праць з
етнічної культурі греків, де розглядається сучасний стан грецького весільного
обряду. Висвітлення весільної обрядовості мало місце в рамках наукових
конференцій [4].

Новизна
роботи полягає в тому, що при вивченні весільної обрядовості використовується
комплексний підхід. Разом з історичною літературою в науковий оборот вводяться
етнографічні, лінгвістичні і фольклорні джерела, з використанням термінології
урумів – греків-тюркофонів і румеїв – греків – еллінофонів з етимологічними
поясненнями, що дозволяє розглянути дане явище в часі і просторі. Стаття написана
на основі досліджень ХІХ – ХХ ст. та польових матеріалів, зібраних під час
етнографічних експедицій у грецьких селах Донецької області у 1970–2002 рр. [5]
Ваше мнениеCAPTCHA