Категория
История
Тип
реферат
Страницы
18 стр.
Дата
07.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
175842.zip — 18.44 kb
  • slsk-radi-naconalnix-menshin-v-ukran-v-20-t-roki-xx-st_175842_1.doc — 71 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Сільські ради національних меншин в
Україні в 20-ті роки ХХ ст.


В сучасних умовах
розвитку міжнаціональних відносин і розв’язання проблем, які виникають у зв’язку
з цим, особливу актуальність, на наш погляд, набуває ретельне вивчення досвіду
розв’язання проблем національних меншин у різних регіонах країни, особливостей
функціонування національних адміністративно-територіальних одиниць, діяльність
державних органів по забезпеченню соціально-економічного і
національно-культурного розвитку національних меншин, зокрема польського,
німецького, єврейського, російського населення, в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

Важливу роль у
розв’язанні національного питання в республіці відігравали спеціальні органи
державної влади, що створювалися на початку 20-х років і проводили роботу серед
національних меншин. Одним із таких органів державної влади в Україні був
Відділ національних меншин при Наркоматі внутрішніх справ УСРР (НКВС), створений
Постановою Президії ВУЦВК від 13 квітня 1921 р. Невдовзі після цього постановою
ВУЦВК від 25 жовтня 1922 року було прийняте Положення про Відділ нацменшин, в
якому визначалася структура та компетенція відділу 1 . В сферу
діяльності Відділу входило вивчення господарського і культурного розвитку
національних меншин, що проживали на території України. Він брав участь у
створенні перших законодавчих актів, що торкалися життя національних меншин,
налагоджував діяльність місцевого апарату, розпочав роботу по обліку і
землевлаштуванню нацменшин тощо. Відповідно до Положення при Відділі
національних меншин НКВС були створені національні підвідділи, зокрема
польський, російський, єврейський, німецький. Але більш-менш значної
діяльності, особливо по правовому, економічному та культурному розвитку
національних меншин, Відділ розгорнути не зміг. У зв’язку з цим, а також з
необхідністю проведення поглибленої роботи серед національних меншин постановою
Президії ВУЦВК від 28 квітня 1924 року було створено постійну Центральну
Комісію у справах національних меншин (ЦКНМ) 2 . у положенні про неї
зазначалось, що комісія утворюється з метою розвитку і зміцненням
співробітництва всіх національностей, широкого сприяння їх матеріальному і
культурному розвитку. Комісія брала участь в розробці і впровадженні в життя
через законодавчі органи всіх законопроектів з проблем нацменшин, збирала,
вивчала матеріали про економічне, культурне і побутове життя національних
меншин. Поступово функції Центральної Комісії значно розширилися і конкретизувалися.
До її компетенції входила організація при губернських і окружних виконавчих
комітетах органів по роботі серед національних меншин з проведення національного
районування; організація виборчих кампаній під час виборів до Рад; підготовка
працівників центрального і низового апаратів; проведення з’їздів, нарад та
конференцій; сприяння у розширенні мережі національних шкіл та
культурно-освітніх закладів, виданні періодичної, учбової і художньої
літератури на мовах національних меншин тощо. Склад комісії визначався ВУЦВК із
представників різних національностей. Звіти про їх роботу заслуховувалися на
засіданнях як ВУЦВК, так і Раднаркому. Для проведення роботи на місцях при
губернських і окружних виконавчих комітетах створювалися бюро або комісії в справах
національних меншин, в які, крім штатних працівників, могли входити і особи на
громадських засадах. Окрім бюро і комісій, призначалися також уповноважені й
інструктори у справах національних меншин.
Ваше мнениеCAPTCHA