Категория
История
Тип
реферат
Страницы
23 стр.
Дата
07.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
174088.zip — 37.71 kb
  • osnovn-shljaxi-formuvannja-pomshhickogo-zemlevolodnnja-v-ukranskix-gubernjax_174088_1.doc — 127.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

ОСНОВНІ
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ

поміщиЦЬКОГО
ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ

В УКРАЇНСЬКИХ
ГУБЕРНІЯХ


Вступ

Поміщицьке
землеволодіння, аж до моменту його ліквідації, відігравало помітну роль у
економіці дореволюційної України. Основу цієї могутності становили значні за
розмірами маєтності, що формувалися протягом тривалого часу. Цей процес
розгортався різними шляхами, поєднання яких зумовлювало чимало рис розвитку
поміщицького господарства в останній період його існування. Отже, витоки
основних процесів, що відбувалися в ньому, доцільно шукати в попередніх століттях.

Дана
тема знайшла відображення в науковій літературі. Серед її дослідників назвемо
Л.П. Минарик, О.І. Індову та інших. В їхніх працях показані шляхи формування
великого землеволодіння, але – в масштабах Російської імперії. Нам би хотілося
розглянути цю проблему стосовно українських губерній.

Джерельну
базу роботи склали описи маєтків, генеалогічні документи, мемуари. Частина їх є
опублікованою, решта – зберігається в архівах України та Росії.


Поміщицьке землеволодіння на території України формувалося протягом
тривалого часу, насиченого драматичними подіями. Цей процес розгортався
відповідно до загальних закономірностей. На межі ХІХ-ХХ ст. економічну силу
аграріїв становили володіння, одержані у спадок від їхніх пращурів. Так, згідно
з дослідженням великого поміщицького господарства, здійсненого Л.П. Мінарик, на
межі ХІХ-ХХ ст. 90 % належної поміщикам землі було успадковано і лише
10 % – придбано особисто. Більше половини земель, які перейшли у спадок,
свого часу були отримані шляхом роздач і пожалувань від царського уряду за
державну службу. З припиненням інтенсивних роздач у формуванні поміщицького землеволодіння
все більшу роль відігравала купівля земель. Так, протягом ХV-ХVІІІ ст.
найбільшими поміщиками Росії було придбано 1,8 млн. дес., у першій половині
ХІХ ст. – 2,4 млн. дес., після 1861 р. – 3,4 млн. дес. [1]. Ця тенденція
простежується і в Україні. Наприклад, з 4 тис. дес. маєтностей графа Г.О.
Милорадовича в Чернігівському й Городницькому повітах Чернігівської губернії
760 дес. (19 %) були придбані, решта – успадковані [2].
Ваше мнениеCAPTCHA