Категория
История
Тип
реферат
Страницы
16 стр.
Дата
07.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
173387.zip — 17.49 kb
  • ukrano-polsk-superechnost-ta-x-vpliv-na-etnologichnu-situacju-pravoberezhno-ukrani-persha-_173387_1.doc — 65.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ
СУПЕРЕЧНОСТІ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ЕТНОПОЛІТИЧНУ

СИТУАЦІЮ
ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (ПЕРША ТРЕТИНА ХІХ СТ.)


В
умовах розбудови Української національної держави набула актуальності проблема
суперечностей та конфліктів українського народу з польським. Важливо у зв`язку
з цим простежити першопочатки цих суперечностей, які часто-густо впливали на
етнополітичну ситуацію у тому чи іншому регіоні.

Питання
конфліктів знайшло своє відображення в різних сферах науки, зокрема в
соціології, конфліктології, етнодержавознавстві. Фахівці-гуманітарії,
спираючись на грунтовний методологічний інструментарій, досліджують проблему
конфлікту в її динаміці та багатоваріантності виявів.

На
сьогодні вже створена досить вагома теоретична базу для того, щоб з`ясовувати
україно-польські конфлікти у власне науковій площині. Автора статті цікавить
історична практика цього явища, в умовах якої мало місце протистояння між
польським та українським народами.

В
історичній науці існує певний масив теоретичних праць, присвячених витокам та
різним аспектам україно-польського протистояння у ХV-ХVІІІ століттях. У них в
основному розглядаються проблеми державотворення та націостановлення як в межах
України, так і щодо конкретного її регіону. Враховуються також суперечності,
які мали місце раніше, та по-новому виявляли себе в умовах відсутності
державності як в польського, так і в українського народів. Серед вчених, праці
яких мають відношення до теми, варто згадати: О. Гуржія, В. Смолія, В.
Степанкова. Так, В. Смолій і В. Степанков дають аналіз колоніального режиму
Польщі, який намагався звести нанівець традиції державотворення у Правобережній
Україні в другій половині ХVІІ-ХVІІІ століть, опосередковано вказуючи на
довготривалість конфлікту 1 . В іншому своєму дослідженні В. Смолій
звертає увагу на не менш важливий аспект – формування української нації та
вплив на неї з-поміж інших елементів польського, дії якого на націотворчі
потуги українців містили конфліктогенний потенціал 2.
Ваше мнениеCAPTCHA