Категория
История
Тип
реферат
Страницы
10 стр.
Дата
07.03.2013
Формат файла
.doc — Microsoft Word
Архив
172305.zip — 16.98 kb
  • zaxodnjaja-belarus-u-skladze-polshchy_172305_1.doc — 57.5 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  ПлохоТекст работы

Беларуск i дзяржаўны ун i верс i тэт

Гістарычны факультэт

Кафедра г i сторы i
Беларус
i старажытнага часу i сярэдн i х вякоў

 

Рэферат па тэма:

Заходняя Беларусь у складзе Польшчы


Падрыхтавала:

студэнтка 3га курса,

Новiк Я.М.

Мiнск, 2007


Паводле Рыжскага
мірнага дагавора, з 18 сакавіка 1921 г. да Польшчы была далучана заходняя
частка Беларусі: Гродзенская губерня, Навагрудскі, Пінскі, частка Слуцкага,
Мазырскага і Мінскага ўездаў Мінскай губерні, Лідскі, Ашмянскі, Дзісненскі
ўезды Віленнскай губерні. Тэрыторыя Заходняй Беларусі складала тады 112 955 км.кв.
Яна была падзелена на чатыры ваяводствы: Палескае, Вiленскае, Наваградскае i Беластоцкае. А насельніцтва ў 1931
г. складала 4,6 млн. чалавек. Пры тым беларусы састаулялi 65%, палякi -15, яурэi -11, украiнцы -4, лiтоуцы -2,5, рускiя -2. Таксама неабходна падкрэслiць, што 85% насельніцтва краю жыло ў вёсцы і
толькі 15% - у горадзе. У адпаведнасцi з дагаворам урад Польшчы павiнен быу даць беларускаму насельнiцтву усе правы, аднак гэтыя
абавязацельствы не выконвалiся. Заходняя Беларусь з'яулялася аграрным прыдаткам прамысловых раёнау
Польшчы, рынкам збыту i крынiцай таннай сыравiны i працоунай сiлы. Эканамічная палітыка правячых колаў была скіравана на тое, каб
пакінуць “усходнія крэсы” (“ускраіны”-так найчасцей польскiя улады называлi Заходнюю Беларусь) у становішчы аграрна –
сыравіннага прыдатку больш развітых прамысловых раёнаў карэннай Польшчы.
Ваше мнениеCAPTCHA